Nyheter

Velkommen til presentasjon av Leserundersøkelsen 2024

Hvordan står det til med lesevanene våre? Hvor mange bøker leser og kjøper vi? Leser vi mest på norsk eller engelsk, papir eller digitalt, og leser vi fremdeles for barna våre?

Del en bok på Verdens bokdag 23. april

Spre leseglede! Bli med å markere Verdens bokdag tirsdag 23. april. Del et bilde av deg selv og boka du mener alle MÅ lese.

Velkommen til debatt 24. april: Pensum – på papir eller skjerm?

Skal norske studenter få tilgang til pensum på papir eller i digitalt format? Hvordan lærer de best? Bokhandlerforeningen og partnere inviterer til panelsamtale og frokostmøte onsdag 24. april.

Nei til EU-kommisjonens forslag om maks betalingstid

Bokhandlerforeningen mener et nytt EU-forslag om maks 30 dagers betalingstid for alle fakturaer vil få store negative konsekvenser for bokbransjen.

Jenter med innvandrerbakgrunn leser mest av alle

Ni av ti jenter med innvandrerbakgrunn leste én eller flere bøker i 2023, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Bokhandelen er den viktigste kanalen for å få tak i papirbøker for lesere med innvandrerbakgrunn.

Innspill til regjeringens nye veikart for kreativ næring

Nærings- og fiskeridepartementet har startet arbeidet med et nytt veikart for kreativ næring. Veikartet skal vise regjeringens innsats for å øke den samlede verdiskapingen i kreativ næring, bidra til bærekraftige arbeidsplasser og økt lønnsomhet og eksport i næringen. Her er vårt innspill.

– Poesi er den perfekte sjanger for vår tid

21. mars er verdens poesidag. Lyrikk rommer vel så mye som en roman, men går fortere å lese. Det passer særlig godt i vår tid, mener Linda Hove Strand i Tronsmos bokhandel.

Nå regjerer svensk krimkonge, men nye norske dronninger er på vei

Svenske Pascal Engman er Norges ubestridte krimkonge, mens kvinner dominerer boklista for ny norsk krim.