172 år med bokhandlerfellesskap

I dag, 10. Januar 2023, er det 172 år siden Bokhandlerforeningen ble stiftet. Nå teller foreningen nesten 500 medlemmer som arbeider for å styrke litteraturens plass i samfunnet.
									
LUKK
Bildet er tatt av Leif Ørnelund, og lånt fra Oslo Museum. (Bildetekst: Triers bokhandel, utstillingsvinduer: Den norske bokhandlerforening 100 år)

I dag fyller Bokhandlerforeningen 172 år.Vi benytter anledningen til å sende en stor takk til alle landets bokhandlere, som gjør en uvurderlig innsats for å spre litteratur og leseglede rundt omkring i landet!

Den norske Boghandlerforening ble stiftet den 10. januar i 1851, etter et ønske om å samle bokhandlere, forleggere og boktrykkere i en forening for bokhandel. Til å begynne med var det en fellesforening for norske bokhandlere og forlag, og mange av medlemmene drev med en kombinasjon av forlags- og bokhandeldrift. I 1895 organiserte imidlertid forleggerne seg separat i Den norske Forleggerforening, og i 1956 ble foreningen utskilt som en selvstendig organisasjon. Etter dette har Den norske Bokhandlerforening vært en organisasjon bare for bokhandlere.   

I løpet av Den norske Boghandlerforenings første år fikk den 25 medlemmer. Den 31.12.2022 talte foreningen 483 medlemmer, det vil si nesten alle norske bokhandler. Det betyr også at vi i Norge har langt bedre bokhandlerdekning enn for eksempel våre skandinaviske naboland – med én bokhandel per 11 000 innbyggere.

En av foreningens viktigste oppgaver har vært å styrke bokas plass i samfunnet, blant annet gjennom å regulere salget av bøker. Først gjennom foreningens egne lover (da bokhandlere og forlag tilhørte samme forening) og senere gjennom bransjeavtalen eller bokavtalen, som har lagt grunnlaget for viktige deler av bokloven. Særlig viktig er fastprisen på bøker, som sikrer bredde i litteraturen og legger til rette for at prisen og utvalget på bøker er så lik som mulig over hele landet.

Bokhandelen er en uerstattelig møteplass mellom boka og leseren, og en av våre viktigste formidlere av norsk språk og litteratur. Som historiker Odd Arvid Storsveen skriver i Bøkenes fotfolk: Norsk bokhandel 1940-2003:  

new tab

«Bokhandelens banale og hverdagslige hovedoppgave er naturligvis å selge bøker. Men dypest sett har dens oppgave også vært noe mer, nemlig å befeste og videreføre folkets språklige bevissthet.»