Avanseregulering kan redusere tilgangen på bøker i distriktene

31. mars 2023 la regjeringen frem forslaget til den nye bokloven for Stortinget. Formålet med loven er å sikre at lesere over hele landet får god tilgang til et mangfold av bøker. Da må den sørge for at bokhandelen overlever – og kan fortsette å være den viktigste kanalen for bøker for norske lesere.
									
LUKK
Illustrasjonsfoto fra Kulturbokhandelen i Farsund. Foto: Norli Farsund

Debattinnlegg fra Bokhandlerforeningen, som blant annet har stått på trykk i avisa Valdres.

Bøker selger ikke seg selv

Bokhandlerforeningen ønsker bokloven velkommen, men er bekymret over at regjeringen foreslår å detaljstyre inntektsfordelingen mellom forlag og bokhandel (avanseregulering). Dette vil ha motsatt effekt av hva som er formålet med loven.

Bøker selger ikke seg selv, de trenger oppmerksomhet for å bli lest. Konkurransen om lesernes oppmerksomhet er stor. Bøkene må rett og slett vies mye og plass for at folk skal huske å lese dem. Bokhandelens store styrke er at den viser frem et stort utvalg av forskjellige bøker der folk ferdes; i handlegata, på kjøpesenteret og på nett. Ingen netthandel har klart å erstatte dette alene. Samtidig fortsetter den fysiske bokhandelen å fungere som en kulturaktør i lokalsamfunnet: Gjennom forfattermøter, lesesirkler og aktiv rekruttering av lesere.

Vi er et lesende folk med god tilgang til et imponerende stort utvalg av bøker. Leserundersøkelsen 2022, viser at bokhandelen er den kanalen som når ut til klart flest norske lesere. Det er for eksempel over dobbelt så mange personer som kjøper, enn som låner bøker eller strømmer lydbøker. Det store flertallet av bøker kjøper vi i norske bokhandler.

Bokloven kan redusere tilgangen på bøker i distriktene. I Norge har lesere over hele landet god tilgang på bokhandler. Men hvis vi skal opprettholde en fortsatt bred bokhandlerdekning i Norge – også i distriktene – trenger bokhandelen rammevilkår som gjør at den faktisk kan tjene penger på å selge bøker.

Bokhandlerforeningen frykter at en detaljregulering av inntektsfordelingen vil svekke en allerede presset bokhandlerøkonomi, og dermed tvinge bokhandlene til å satse mer på andre varer enn bøker. På mindre steder, hvor marginene allerede er forsvinnende små, vil bokhandlene kunne måtte legges ned. Da vil tilgangen til bøker i distriktene reduseres dramatisk.