Bli med å markere Verdens bokdag lørdag 23. april

Spre leseglede! Del et bilde av en bok på Verdens bokdag. Hva er din favorittbok, hvilken bok får deg til å le, hvilken bok var helt umulig å legge fra seg, hvilken bok gleder du deg til å lese?
									
LUKK

Spre leseglede – del en god leseopplevelse

Verdens bokdag markeres 23. april hvert år for å feire bokglede, leselyst og det positive ved lesing. Det skrives, utgis, formidles, kjøpes og leses et enormt utvalg av litteratur i Norge. Bare i bokhandelen selges det årlig over 50 000 forskjellige titler! Det finnes en bok for enhver smak og interesse. Vi er et lesende folk, men vi må lese enda mer! Lesegleden kommer sjelden av seg selv, den må stimuleres.

I bokhandelen og i bokbransjen jobber det flere tusen engasjerte og dyktige mennesker som alle brenner for litteratur, kunnskap og den gode leseopplevelsen hver eneste dag. På Verdens bokdag oppfordres alle til spre leseglede ved å dele et bilde av en bok dere liker.

FN-dag som markeres verden over

Den 23. april 1616 døde tre store forfattere: Miguel de Cervantes, William Shakespeare og Inca Garcilaso de la Vega. 400 år senere, i 1995, vedtok UNESCO at Verdens bok- og opphavsrettdag skal markeres på denne symbolske datoen hvert år. I dag feirer over hundre land verdens bokdag. Bøker er en link mellom fortid og fremtid, en bro mellom generasjoner og på tvers av kulturer. De er også en essensiell del av den sosiale og kulturelle utviklingen til menneskeheten.

Denne dagen også med på å belyse en viktig del av FNs arbeid for en mer bærekraftig verden. I bærekraftsmål 4: god utdanning, under delmål 4.6 står det følgende; “Innen 2030 sikre at all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lærer å lese, skrive og regne”.  Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet, og inkluderende opplæring av god kvalitet for alle er en av de viktigste byggesteinene for velstand, helse og likeverd i alle samfunn.

God leselyst!