Bøker øker kunnskap og bekjemper fordommer. God pride!

Bokhandelen spiller en uvurderlig rolle i å tilby et bredt spekter av bøker av, for og om alle.
									
LUKK

I juni markeres Pride over hele landet. Både nå og resten av året er bokhandelen uvurderlig for å tilgjengeliggjøre litteratur som speiler mangfoldet i samfunnet. Gjennom litteraturen kan vi opparbeide oss forståelse og empati for alle mennesker. Derfor er det en glede å se at bokhandler i hele landet markerer Pride gjennom flagging, utstillinger og fremheving av skeiv litteratur, både i fysiske butikker og digitale kanaler.

I mange land er bøker om skeiv litteratur forbudt. I USA ser vi en bekymringsfull utvikling hvor stadig flere bøker forbys i lokale bibliotek og skoler.

									
LUKK
PRIDE: Utstillingsbord hos Norli.

Beskytte ytringsfriheten

Så kjære bokhandlere: Fortsett å ta bevisste og inkluderende valg og jobb for å hele tiden beskytte og utvide ytringsrommet. Det er når vi møter motstand, at det er viktig å markere seg. Når utstillinger av skeive titler vekker reaksjoner og protester – da vet vi at det betyr noe at de er der. Ingen andre arenaer når så mange lesere som nettopp bokhandelen, og er det en naturlig del av vårt samfunnsoppdrag å tilby litteratur for, om og av alle samfunnsgrupper og minoriteter.

Bokhandelen vil fortsette å gjøre en aktiv innsats for ytringsfrihet og inkludering og mot undertrykking og trakassering. Vi vil arbeide aktivt for å gi plass til de stemmene som historisk har blitt og fortsatt blir begrenset og truet, også – og spesielt – når det har en kostnad. Bare da kan vi si at jobber for en faktisk og reell endring.

GOD PRIDE!