Endringer i bokgruppe 8

Endringene er gjeldende fra 1. oktober 2018. Hva består endringene i?

Bokgruppe 8 blir omstrukturert slik at de fysiske formatene CD, mp3-CD, digikort osv. blir samlet, og man skiller mellom bøker for allmennmarked og bøker for undervisnings- og profesjonsmarked. Den nye tosifrede inndelingen er som følger:

8.1   Lydbøker fysisk format allmennmarkedet
8.2   Lydbøker undervisnings- og profesjonsmarkedet
8.3   Annet
8.4   Kart
8.5   E-bøker til allmennmarkedet
8.6   [tom]
8.7   [tom]
8.8   Lydbøker lydfil for allmennmarkedet
8.9   E-bøker for undervisnings- og profesjonsformål

Dette innebærer at titler som per i dag er plassert i bokgruppe 8.6 og 8.7 flyttes til relevante bokgrupper i 8.1 og 8.2. Titler som i dag er plassert i bokgruppe 8.8 skal enten flyttes til bokgruppe 8.2, og eller flyttes til nye undergrupper i bokgruppe 8.8.

 

Hvorfor endres bokgruppene?

Bakgrunnen for endringene er et økt behov for rapportering av digitale formater i tilknytning til de generiske bokgruppene. Dette behovet har blitt større ettersom omsetningen fra salg av bøker i digitale formater er økende.

 

Kilde: Forleggerforeningen

Stikkord: