Bokhandelen er viktig fordi man ser det litterære mangfoldet fysisk

– Jeg prøver å si til kundene at de må gjøre en liten jobb med å velge ut hvilken bok de skal lese, sier bokhandler Andreas Søvik Helgeberg, som understreker at den fysiske bokhandelen fremdeles er viktig for å vekke leselyst og spre litteratur i befolkningen.
									
LUKK

Andreas Søvik Helgeberg (31) har studert journalistikk, startet sin egen bruktbokhandel, og er nå daglig leder ved Norli på Tåsen senter. Vi har avlagt ham et besøk for å snakke om leselyst, bokhandelens betydning og hvorfor man velger å arbeide i litteraturens tjeneste.  

Et oppdrag om å spre ytringer og kunst til befolkningen 

Hvorfor trenger vi egentlig bokhandler?  

– Det jeg ser på som det viktigste, er at det er en arena for økt kunnskap, kunnskapsformidling og leselyst for barn og voksne. Bokhandelen har et samfunnsoppdrag om å spre ytringer og kunst til hele befolkningen. Spesielt under Ukraina-krigen har vi jo sett at det er mange som vil lære mer og søker seg ny kunnskap. 

I en stadig mer digitalisert verden, mener Andreas at den fysiske bokhandelen fremdeles har en posisjon som ikke uten videre kan erstattes av netthandel.  

Én ting er at man kan kjøpe bøker på nett. Men det er noe annet å komme til bokhandelen, gå rundt og titte, få veiledning, lese bakpå og gjøre sine egne vurderinger. Er dette noe for meg, er det ikke det?  Jeg tror den fysiske bokhandelen er viktig fordi man ser det litterære mangfoldet fysisk.  

Oppfordrer til å bruke tid til å velge ut bøker

For Andreas er møtet med kundene, og det å få snakke om litteratur, noe av det fineste med å jobbe i bokhandel.  

– Å snakke med likesinnede, kunne tilby bøker, veilede og finne riktige titler til folk – det er veldig verdifullt. Det er det som er grunnen til at jeg er her, og som gjør at jeg går hjem med en god følelse i magen. Bare det å være i litteraturens tjeneste. Også er det noe med atmosfæren, lukten, det estetiske ved bokhandelen, sier han. 

Samtidig som han trives med å gi boktips, oppfordrer Andreas også kundene til å selv bruke litt tid på utvelgelsen.  

Jeg anbefaler bøker og hjelper kunder så godt jeg kan, det er jo jobben min. Og det gjør jeg gladelig!  Men jeg skulle ønske at folk hadde enda bedre tid til å være her, se i hyllene, lese bakpå og forplikte seg litt mer til bøkene de vil lese.  Jeg prøver å si til kundene at de må gjøre en jobb med å velge ut hvilken bok de skal lese. Jeg finner gjerne frem noen forskjellige bøker jeg tror kan passe, og ber dem lese bakpå og se om de kjenner at det er noe.  

									
LUKK
Norli Tåsen senter. Andreas forteller at butikken har flere stamkunder, og at han kan fornavnet på mange.

Vil vekke leselyst hos alle aldersgrupper

Bokhandleren mener også bokhandelen er en viktig arena for å vekke leselyst, både hos barn og hos voksne.  

Det er veldig viktig å fremme leselyst for barn selvfølgelig. Der spiller jo også skolen en sentral rolle. Men det er viktig for voksne også. Mange voksne leser ikke så mye som de kanskje skulle ønske, sier han.  

– Det kommer flere voksne hit som vil lese mer, men som ikke vet hva de skal lese. Å klare å vekke leselysten hos dem – det er veldig verdifullt for meg. Det er en flamme man må prøve å tenne.

Startet sin egen bokhandel 

Etter at Andreas var ferdig med journalistikkstudiene i Volda i 2019, flyttet han hjem til Finnskogen for å starte sin egen bokhandel – Bokhandleriet.  

Jeg fant mitt eget lokale som jeg pusset opp, og hadde vel femten tusen bøker tror jeg. Det ga meg smaken på å jobbe med bøker. Det har alltid vært en drøm!  

Drømmen tok han med seg da høsten 2021 flyttet inn til Oslo for å begynne på bibliotekstudiene – og samtidig fikk en deltidsstilling ved Norli Tåsen senter.  

Etter hvert ble det mer og mer jobb, og til slutt fikk jeg daglig leder-stilling over jul. Da sluttet jeg på skolen. Det var jo det jeg ville med en sånn type utdannelse uansett, å jobbe i bokhandel! Jeg vet at de som ansatte meg synes at Bokhandleriet var veldig kult, så det har nok gitt noen ekstra poeng i min favør. 

Må følge med i kulturlivet, samfunnet og på barnelitteraturen 

Han forteller at stillingen krever at han følger med på hva som beveger seg både i litteraturen og samfunnet for øvrig. 

En litterær interesse er jo vesentlig! Ikke bare at man selv liker å lese, men at man følger med i kulturlivet, samfunnet og på barnelitteraturen. At man greier å plukke opp ting. Også må man jo like å prate med folk og ha litt ordenssans – det er jo en butikk, forteller han.  

Selv fortsetter Andreas å bygge på kompetansen sin, og har dette året fått stipend fra Norli for å gå på Fagskolen for bokbransjen. Der får han får inngående kunnskap om bokbransjen, i tillegg til blant annet en oppfriskning av litteraturhistorien.  

Blant annet kan studentene drøfte hvilke verk fra ulike perioder en bokhandler bør kjenne til. Det er et refleksjonsspørsmål som alle bokhandlere burde stille seg selv, sier han.  

									
LUKK
Andreas har en drøm om å en dag kunne se sin egen bok på utstilling i bokhandelen

Med en forfatterdrøm i magen 

Som bokhandlere flest, leser Andreas både mye og variert.

 Jeg er en periodeleser, så det varierer veldig hvor mye det blir. Noen ganger går det 2-3 bøker i uka, andre ganger kanskje 2-3 i måneden.  Jeg prøver å lese annenhver klassiker og nyhet!

I tillegg avslører bokhandleren at han også går med en forfatterdrøm i magen. 

Jeg liker å skrive selv! Jeg drømmer om at jeg skal ha min egen bok på bordet der en vakker dag, sier han, og peker bort på utstillingen.