Bokhandlerforeningen møtte en engasjert kommunal- og forvaltningskomité

Temaet for budsjetthøringen på Stortinget var Merkurordningen.
									
LUKK
Anne Schiøtz fra Bokhandlerforeningen og Helen Foss fra Fri Bokhandel, deltok sammen sammen på budsjetthøring på Stortinget 8. november.

Vårt tema for budsjetthøringen var Merkur-Bok ordningen. Merkur-Bok er et kompetanse og utviklingsprogram for bokhandler i distrikts-Norge. Programmet er støttet over statsbudsjettet og i budsjettet for 2022 står det at ordningen skal videreutvikles.  Hurdalsplattformen slår også fast at regjeringen vil sikre gode rammevilkår for fysiske butikker som er viktige for sitt lokalsamfunn, og videreutvikle Merkur-ordningen.

Kompetanseutvikling i møtet med økt digitalisering

Til tross for en lang høringsdag for politikerne, var det en engasjert kommunal- og forvaltningskomité som fulgte opp innleggene med flere spørsmål. Både Per Martin Sandtrøen og Heidi Greni, begge fra Senterpartiet, ville vite mer om hva vi tenker kan gjøre ordningen bedre for distriktsbokhandlerne. Vårt hovedsvar var at statsbudsjettet bør følge opp behovet for blant annet digital omstilling. Dette er i tråd med Hurdalsplattformens mål om å satse på kompetanseutvikling, slik at handelsnæringen har relevant kunnskap i møte med økt digitalisering.

Bokhandelen har stor betydning i sitt lokalsamfunn

I vårt innlegg pekte vi blant annet på den betydningen bokhandelen har for sitt lokalsamfunn. Bokhandlerne har stor kompetanse på bøker, de kjenner sine kunder godt og veileder leserne til kjente og ukjente forfattere. Idealister og bokentusiaster sørger for at små lokalsamfunn har sitt eget lille litteraturhus i form av en bokhandel. God kjededrift sikrer tilstedeværelse av bokhandler på steder der det ellers ikke ville vært lønnsomt å selge bøker i stor bredde. Sammen med biblioteket er bokhandelen en viktig forutsetning for at det leses bøker.

Merkur-ordningen er et viktig bidrag for videreutvikling i distriktene

Det har skjedd mye med Merkur-bok de siste årene, og vi opplever nå at ordningen virkelig bidrar til videreutvikling av bokhandlere ute i distriktene. I økende grad er det forståelse for at støtten også kan brukes til tiltak som legger til rette for drift under de konkurransemessige tøffe forholdene som er i dagens detaljhandel, spesielt knyttet til digitalisering.

Opptak av hele høringen er lagt ut på Stortingets video-arkiv her >>