Bokhandlerforeningens nye styre

Under generalforsamlingen 15. juni ble Hans Antonsen gjenvalgt som styreleder i Bokhandlerforeningen. Stein Ove Gudmundsrud blir ny nestleder.
									
LUKK
Bokhandlerforeningens styre valgt på generalforsamlingen 15. juni 2023. Øverst fra venstre: Hans A. Vigen, Espen Munkebye og Lene Røren. Nederst fra venstre: Stein Ove Gudmundsrud, Hans Antonsen og Johan Baklund. Helen Foss var ikke til stede da bildet ble tatt.

Torsdag 15. juni ble det avholdt generalforsamling i Bokhandlerforeningen, hvor et nytt styre ble enstemmig valgt. Styret ivaretar målet om bred representasjon med både store og små medlemmer og både tradisjonelle og nye salgskanaler.

Hans Antonsen er direktør i Det Norske Teatret, og har vært styreleder i Bokhandlerforeningen siden 2018. I velkomsttalen fremhevet Antonsen det gode og konstruktive samarbeidet i styret. Han la særlig vekt på arbeidet som er gjort for å synliggjøre den store bredden av litteratur som selges gjennom bokhandelen, og betydningen av god tilgjengelighet til bokhandlere, også på campus. Antonsen påpekte at Bokhandlerforeningen er blitt hørt på svært mange felt i arbeidet med den nye bokloven og merker seg at Stortinget tydelig fremhever bokhandelens viktige betydning.

Stein Ove Gudmundsrud, administrerende direktør i ARK, ble valgt til ny nestleder.

– Det er helt avgjørende at vi fortsetter å løfte frem den rollen bokhandelen har som formidlere av litteratur over hele landet, sier Gudmundsrud. – Ingen andre når så mange lesere som nettopp bokhandelen. God tilgjengelighet til en bokhandel der man bor, er helt vesentlig for at vi fortsatt skal være et lesende folk.

Johan Baklund, administrerende direktør i Norli, er nytt styremedlem. Han erstatter John Thomasgaard.  Thomasgaard går ut av styret etter 11 år, og ble takket av for den viktige rollen han har spilt både i styret og i norsk bokbransje gjennom alle disse årene.

Etter valget 15. juni 2023, har styret følgende sammensetning:  

  • Hans Antonsen, direktør i det Norske Teatret (ekstern), styreleder.
  • Stein Ove Gudmundsrudadministrerende direktør i ARKnestleder.
  • Johan Baklund, administrerende direktør i Norli, styremedlem.  
  • Helén Foss, daglig leder i Fri Bokhandelstyremedlem.
  • Espen Munkebye, innehaver i Sagene bokhandelstyremedlem.
  • Lene RørenLeder for EBOK.NO AS og netthandel Akademika AS, styremedlem.
  • Hans Vigenadministrerende direktør i Biblioteksentralen, styremedlem.

I tillegg til John Thomasgaard, ble også Gøril Joys Johnsen takket for sin innsats i styret.