Bokhandlerøkonomi 2012

  • Normtallsundersøkelsen 2012 viser en EBITDA på 1,5 prosent, for 2011 var EBITDA 3,3 prosent.
  • Omsetning (DI) per butikk økte fra 7,7 millioner til 7,8 millioner.
  • Bruttofortjenesten har fra 2011 til 2012 falt fra 43,9 prosent til 43,7 prosent.
  • Normtallsundersøkelsen for 2012 viser at andelen bokhandlere som ligger i kjøpesenter nå ligger på 62,6 prosent.

Tallene i normtallsundersøkelsen er ikke direkte sammenlignbare med tallene fra tidligere år på grunn av endringer i rapporteringsgrunnlaget. Bokhandelen har de siste årene mistet store volumer på skolebøker både til grunnskolen og videregående skole. Dette påvirker nøkkeltallene gjennom perioden, herunder lavere omsetning per butikk, økt bruttofortjeneste og økte kostnader i %. Bokhandelen har greid å erstatte mye av denne omsetningen gjennom økte volum av allmennbøker.