Bokhandlerøkonomi 2014

  • Undersøkelsen viser en EBITDA på 3,4 prosent, for 2013 var EBITDA  4,3 prosent.
  • Omsetning (DI) per butikk er uforandndret på 8,3 millioner kroner.
  • Bruttofortjenesten har fra 2013 til 2014 falt fra 45,4 prosent til 43,0 prosent.
  • Normtallsundersøkelsen for 2014 viser at andelen bokhandlere som ligger i kjøpesenter nå ligger på 66,8 prosent.
  • Av all omsetning i norsk bokhandel er 67,1 prosent omsetning av bøker.

Tallene i normtallsundersøkelsen er ikke direkte sammenlignbare med tallene fra tidligere år på grunn av endringer i rapporteringsgrunnlaget. Bokhandelen har de siste årene mistet store volumer på skolebøker både til grunnskolen og videregående skole. Dette påvirker nøkkeltallene gjennom perioden, herunder lavere omsetning per butikk, økt bruttofortjeneste og økte kostnader i prosent. Bokhandelen har greid å erstatte mye av denne omsetningen gjennom økte volum av allmennbøker.