Å løfte og bli løftet : ta vare på gnisten i deg selv og andre