Og solen tilber ingen andre guder enn sin egen styrke