Det digitale Boknorge (Rapport 2012)

Rapport 2012
Etter avtale med det offentlig nedsatte Digit-utvalget har Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen utarbeidet en rapport om situasjonen i det digitale bok-Norge og om framtidsutsiktene.

I et lite marked som det norske har det vært avgjørende å bygge opp en fellesløsning som skaper konkurranse i markedet, samtidig som forbrukerens rettigheter blir ivaretatt.

Sammendrag
I løpet av 2011 og 2012 er det gjort betydelig arbeid for å gjøre tjenestene på det digitale bokområdet mer brukervennlige og utvalget av titler bedre. Forlagene har fått på plass avtaler som sikrer forfatternes rettigheter og muligheten til å publisere digitalt på mange vis. Nå kommer nye bøker i stadig større grad parallelt som både papirbok og e-bok, noe som gjør det mulig for bokhandlene å gi leserne et bedre tilbud. Bokhandlerne har stort sett fått på plass sine ulike forretningsmodeller og konkurrerer om å levere det beste tilbudet på formidling og nedlasting av e-bøker og lydfiler samt salg av lesebrett.

Den digitale distribusjonsløsningen (DDS) fungerer nå på et effektivt og rasjonelt vis. Forbrukeren har «ettpunktsregistreringsløsninger» hos de fleste nettbokhandlerne og de har i tillegg adgang til alle sine norske e-bokkjøp i samme nettløsning.

I et lite marked som det norske har det vært avgjørende å bygge opp en fellesløsning som skaper konkurranse i markedet, samtidig som forbrukerens rettigheter blir ivaretatt. Den norske bokbransjen har ambisjoner om å videreutvikle det digitale tilbudet slik at den norskspråklige litteraturen er lett tilgjengelig også digitalt. Et godt utbygget distribusjonsnett, digitalt og landbasert, vil sørge for at boklesingens sterke posisjon i Norge videreføres.

Det er en hindring for raskere vekst i det digitale bok-Norge at e-bøkene belastes med 25% moms. Vi foreslår i dette notatet en definisjon av en e-bok som skiller den fra digitale tjenester og som bør gjøre det mulig å oppheve moms på e-bøker. Dette etter mønster av hvordan denne saken er løst i Frankrike, hvor e-bøker og papirbøker nå likebehandles avgiftsmessig.