Generasjon #booktok: Unge voksne leser mer, viser ny svensk undersøkelse

I Sverige leser unge voksne nå mer enn andre voksne, ifølge en undersøkelse ved Gøteborgs Universitet. Forskerne kobler økningen til TikTok-fenomenet #booktok og andre bok-trender i sosiale medier.

Kundene elsker bokhandelen – Både ARK og Norli blant topp 20 hos Norsk Kundebarometer

Norsk Kundebarometer 2022 viser at både Ark og Norli er blant de bedriftene kundene er aller mest fornøyd med. – Det er et paradoks: Vi er elsket av kundene, men til tider sterkt mislikt av mange i bokbransjen for øvrig, sier administrerende direktør i Norli John Thomasgaard.

Økt bredde i bokbransjen, men lønnsomheten varierer mye, viser ny rapport

Norske lesere har flere boktitler å velge mellom enn noensinne, men samtidig som forlagene og bokhandlerne leverer på bredde og norsk litteratur, har bøker de siste årene relativt sett blitt mye billigere enn både brød og andre kulturtjenester. 

Menon Economics har levert sin rapport

8. november offentliggjorde Menon Economics rapporten "Utredning av unntaket fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker". Rapporten er skrevet på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet.

Bokhandlerforeningen skal møte Menon Economics

Kom gjerne med innspill og praktiske eksempler!

Rapport om moms og bøker (2014)

På oppdrag fra Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen og de norske forfatter- og oversetterforeningene utredet Oslo Economics i 2014 konsekvensene av endring til teknologinøytral merverdiavgift på bøker – altså at merverdiavgift er lik for papir og e-bøker. Oslo Economics har sett på to scenarier; én der merverdiavgiften settes til 0 prosent for begge formater og én der satsen settes til 8 prosent.

Det digitale Boknorge (Rapport 2012)

Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler & Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa, ”Til bokas pris” (16.04.2012)

Hvordan sikre at bokhandelen også blir en handelsplass for digitalt innhold (Digitaliseringsrapport 2008)