Dette må du vite om de nye reglene om bruk av førpris i salgsmarkedsføring som trer i kraft 1. oktober

I juni i år vedtok Stortinget norske gjennomførings-regler for EUs moderniserings-direktiv, som innebærer flere viktige endringer i markedsføringsloven og prisopplysnings-forskriften. Blant de viktigste endringene er at det vil innføres eksplisitte regler om bruken av såkalt "førpris" ved salgsmarkedsføring. De nye reglene trer i kraft 1. oktober i år.

Merk: Innholdet i  saken nedenfor er hentet fra denne artikkelen.

Hans Jørgen Langeland og Stian Moen Dahle i Advokatfirmaet CLP har redegjort for de nye reglene i Retail Magasinet. De skriver at det etter 1. oktober vil komme en ny bestemmelse i prisopplysningsforskriften som krever at næringsdrivende skal gi informasjon om førpris når en vare markedsføres som nedsatt.

Videre står det at førprisen som angis skal være den laveste prisen som den næringsdrivende har anvendt i minimum 30 dager før salgsmarkedsføringen startet.

– At prisen skal ha blitt «anvendt» innebærer kun et krav om at varen må ha vært tilgjengelig for forbrukeren på en slik måte at forbrukeren har vært i stand til å foreta et kjøp, og at forbrukeren har kunnet gjøre seg kjent med prisen på varen, utdyper Langeland og Dahle i artikkelen.

Regelen innebærer med andre ord en slutt på kravet til faktisk salg i førprisperioden, i tillegg til at førprisperioden forkortes fra dagens utgangspunkt på 6 uker til 30 dager.

Langeland og Dahle påpeker at den nye regelen også innebærer noen innskjerpinger fra dagens praksis som er viktige å være klar over. Blant annet vil 30 dagers førprisperiode ikke være en retningslinje som dagens 6 uker er, men et fast krav.

Videre skriver de at dette innebærer at det ikke vil være lovlig å bruke kortere førprisperiode enn 30 dager, selv om det skulle dreie seg om for eksempel nyankomne varer som har vært tilgjengelig for kjøp i mindre enn 30 dager. I slike tilfeller vil det dermed i praksis ikke være lovlig med salgskampanjer før varene har vært tilgjengelig for kjøp i minst 30 dager.

– De nye reglene om salgsmarkedsføring kan sanksjoneres med bøter på inntil 4 % av årsomsetning (eller NOK 25 millioner dersom det er et høyere beløp) ved vesentlige eller gjentatte brudd, understreker Langeland og Dahle i artikkelen. Dette er derfor regler det blir viktig å ha god kontroll på når man driver salgskampanjer etter 1. oktober i år.

Les mer om de nye reglene her.

 

Stikkord: