Distriktsbokhandlere fra både Norli, ARK og Fri Bokhandel samlet felles i utviklingsprogram

Denne uka møttes 9 bokhandlere fra hele landet til sin første samling i Merkur bok. Merkur bok er et kompetanse- og utviklingsprogram for bokhandlere i Distrikts-Norge som har som målsetting å sikre et godt bok- og kulturtilbud i hele landet.
									
LUKK
Disse bokhandlerne bidrar til at lesere på små steder også har et godt litteraturtilbud! På denne samlingen deltok bokhandlere fra Norli Stokke, Norli Revetal, ARK Kragerø, Leselysthuset AS, Rognan, Norli Ulsteinsvik, Norli Ørsta, Norli Florø, Norli Volda og Mastrevik Bok og Papir.

Utvikle bokhandelen i samspill med lokalsamfunnet

Merkurs oppgave er å bidra til å utvikle kompetansen til bokhandlerne med kunnskap, nettverk og verktøy for å styrke lønnsomheten i butikken, finne nye kilder til inntekt og utvikle butikken i samspill med kommunen og bygda eller småbyen.

Denne uken hadde en ny gruppe bokhandlere til sin første samling i Merkur utvikling – grunnpilaren i Merkur-programmet. Her samles en gruppe distrikts-bokhandler på 5 samlinger på 2 dager i løpet av et år.

Bidrar til at lesere over hele landet får tilgang til litteratur

Det var en engasjert gjeng med både erfarne og nye bokhandlere fra hele landet som deltok på samlingen. Anne Schiøtz fra Bokhandlerforeningen fikk gleden av å bli bedre kjent med bokhandlerne da hun holdt et innlegg om den nye bokloven.

Bokhandelen er en av de viktigste møteplassene mellom boka og leseren, sier Schiøtz. – I arbeidet med bokloven fastslår både regjeringen og Stortinget at et stort nett av fysiske bokhandler er sentralt for oppnåelse av målene i litteraturpolitikken.

Flere bokhandler kommenterte at de var spesielt fornøyd med at den nye bokloven gir like konkurransemuligheter med dagligvarehandelen. Det kan bidra til å sikre økt lønnsomhet og mulighet for å tilby lokalbefolkningen et enda bedre tilbud av bøker.

Behov for at kommunen også handler lokalt

Merkur bok jobber blant annet med å styrke samarbeidet mellom bokhandelen og kommunen, noe som alle bokhandlerne er spesielt opptatt av. Flere bokhandler har gode samarbeid med både folke- og skolebibliotek, men opplever i stadig større grad at kommunen ikke tør handle lokalt. Dette til tross for at en rapport fra 2022, laget av Oslo Economics, på vegne av regjeringen, viser at kommuner kan velge å handle fra små- og mellomstore lokale bedrifter, uten å komme i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser.

Schiøtz håper også at regjeringens forslag til endringer i den nye kulturloven, kan bidra til å synliggjøre fordeler med innkjøp lokalt. Her foreslår regjeringen blant annet at loven skal pålegge kommuner og fylkeskommuner å utarbeide en skriftlig oversikt over status og utviklingsbehov på kulturfeltet, som en del av kommuneplanens samfunnsdel.

Vi ser at kommuner som aktivt legger til rette for lokale innkjøp, kan bidra til å sikre bokhandelens økonomi og dermed befolkningens tilgang til et større mangfold av bøker, sier Schiøtz. På lik linje med teatre, kinoer, konsertscener, museer, gallerier, forlag og bibliotek, er bokhandelen en viktig arena for formidling av ytringer, tanker, ideer og debatt.

(Høringssvaret til Bokhandlerforeningen kan du lese her >)

På denne samlingen deltok bokhandlere fra Norli Stokke, Norli Revetal, ARK Kragerø, Leselysthuset AS, Rognan, Norli Ulsteinsvik, Norli Ørsta, Norli Florø, Norli Volda og Mastrevik Bok og Papir