En samlet bokbransje møtte Kulturkomiteen på Stortinget

Sammen med Forfatterforbundet, Forfatterforeningen, NBU, NO og Forleggerforeningen var Bokhandlerforeningen i møte 16. november med Stortingets kulturkomité. Temaene for møtet var blant annet kretsløpet fra forfatter til leser og bruk av statlige virkemidler. Hver organisasjon hadde et kort innlegg.
									
LUKK
Møte i Stortinget med kulturkomiteen

Direktør i Bokhandlerforeningen holdt følgende innlegg:

Salg gjennom Bokhandelen utgjorde 55 % av den totale omsetningen i bokbransjen i 2020. Salg av bøker til sluttbruker har momsfritak.

Faste priser

Bokavtalen bidrar til at bokhandlere kan tilby leserne over hele landet et mangfold av litteratur – fordi nye bøker koster det samme hos en liten bokhandel som i en stor nettbokhandel. Bokhandelen er viktig fordi den synliggjør bøker på de steder og kanaler hvor folk er. Bokhandelen er viktig kulturhus i mange byer. Hos bokhandelen får du både de bøkene du vil ha – og inspirasjon til å lese noe du ikke visste at du ville ha.

Nærmere 90 prosent av befolkningen bor i en kommune med en bokhandel

Vi har 480 bokhandler og nærmere 90 prosent av befolkningen bor i en kommune med en bokhandel. De aller minste bokhandlerne kan søke støtte via Merkurordningen- som er et kompetanseprogram for faghandel i distriktene. God kjededrift sikrer også at vi har bokhandler på steder der det ellers ikke er lønnsomt å selge bøker i stor bredde.

De fleste bokhandlerne, inkludert allekjedebokhandlerne har litteraturabonnement, det vil si at bøkene i innkjøpsordningen også er tilgjengelig i bokhandlerne.  ARK og Norli arrangerer årlig nasjonale leselystkampanjer i samarbeid med skolene. 500 000 elever har deltatt så langt.

Digitale bokhandler

Virke handelsbarometer viser at handel av bøker er blant bransjetaperne i faghandelen. Bøker har lavest driftsmargin sammenlignet med andre varer. Men bokhandelen viser stor evne til å omstille seg. Vanligvis tenker vi på bokhandel som fysisk handel. Men bokhandelen er langt fremme når det gjelder sømløs handel mellom nett og butikk. Over 30 % av omsetningen i bokhandelen er fra digitale kanaler.  Eksempelvis via populære tjenester som Klikk & Hent hvor folk bestiller på nett og henter i bokhandelen. Dette bidrar til at bokhandelen selger flere titler enn før – i 2020 solgte bokhandelen over 50 000 ulike titler. Men færre bøker av hver tittel. En trend vi ser i også resten av Europa.

Et mangfold av litteratur trenger et mangfold av kanaler og den fysiske bokhandelen vesentlig for å opprettholde salg av bredden.