Form Test

new tab
Søknadsskjema
Kjedetilhørighet:
Ønsket litteraturabonnement:
Alle medlemmer anbefales å tegne et litteraturabonnement etter de til enhver tids gjeldende bestemmelser for litteraturabonnement. Litteraturabonnement forutsetter å kjøpe inn alle abonnementsbøker og formidle disse bøkene mot kundene.
Samtykke
Jeg gir mitt samtykke til å motta informasjon fra Bokhandlerforeningen, samt at kontaktinformasjon (navn, e-post og tlf. på kontaktperson) kan videreformidles til våre samarbeidspartnere, forlag, bokdistributører og Bokbasen.
sample