Godt møte i Kulturdepartementet med Aslak Sira Myhre om boklovsarbeidet

Møtet 24. november lover godt for en kunnskapsbasert prosess hvor alle parter blir hørt. Vi skal bidra med vårt for å få en best mulig lov som sikrer god, variert og tilgjengelig litteratur for folk flest over hele landet!
									
Kulturdepartementet Aslak
LUKK
Kulturdepartementet Aslak
John Thomasgaard, Hans Antonsen, Anne Schiøtz, Lene Røren, Aslak Sira Myhre og Helen Foss

24.november var Bokhandlerforeningen invitert til et to timers langt møte med leder i utredningsutvalget for ny boklov, Aslak Sira Myhre. Sira Myhre har solid kunnskap og er dyktig til å se ting fra flere sider, noe som lover godt for den videre prosessen. Møtet bar preg av en god samtale hvor vi fikk god tid til å snakke om hvordan bokhandelen leverer på litteraturmålene i dag og hva vi mener er viktig i en fremtidig lov.

Departementet har som mål å legge frem et forslag til ny lov og forskrift om cirka et halvt år. Men endelige datoer er ikke satt, det viktigste er å legge frem en god lov.