Innspill til SV om Leselyststrategien

SV inviterte til innspillsmøte om leselyststrategi på Stortinget. Her er vårt innspill. – En strategi som skal fremme leselyst, må anerkjenne den rollen som også bokhandelen har i å tiltrekke seg, motivere og engasjere lesere i alle aldre, sa Bokhandlerforeningens direktør Anne Schiøtz.

Dette er det viktigste du trenger å vite om bokloven og bokforskriften

1.1.2024 trådte den nye bokloven og bokforskriften i kraft. På denne siden har vi samlet lovteksten, forskriften og begrunnelser fra forarbeidene.

Her er den nye bokloven og forskriften

Fra 1.1.2024 har vi fått en ny boklov og ny forskrift. Merk at bøker utgitt i 2023 vil ha fastpris frem til 1.mai 2024.

Høringssvar – forslag til forskrift om omsetning av bøker (boklovforskriften)

Den nye bokloven trer i kraft 1.1.2024. Flere detaljer i bokloven følges opp av forskrifter. Kulturdepartementets forslag til forskrifter hadde høringsfrist 1. desember. Her kan du lese vårt høringssvar.

Regjeringen melder at bokloven trer i kraft 1.1.2024 – med noen viktige unntak

Bokloven trer i kraft fra 1.1. 2024, med unntak av § 12 (avanseregulering). Leveringsplikt av lydbøker (§ 7) i eksemplarsalg, trer først i kraft 1.1. 2025.

Bokloven vedtatt i Stortinget i juni. Hva skjer nå?

I juni ble Bokloven behandlet og vedtatt i Stortinget. Den historiske loven trer i kraft 1. januar 2024. Da får vi en boklov med 12 måneders faste priser på nye bøker – også fag og lærebøker. Avanseregulering blir ikke en del av loven i første omgang.

Stortingets innstilling til bokloven er lagt frem

Bokhandlerforeningen er glade for at vi får en boklov med faste priser på bøker – også fag og lærebøker, og at bokhandelens betydning er så tydelig fremhevet i innstillingen. Vi merker oss også at Stortinget støtter vår vurdering om at behovet for avanseregulering ikke er tilstrekkelig utredet.

Ny rapport: Ingen tegn til at bokhandler forskjellsbehandler på bakgrunn av eierstruktur

Et argument for å innføre avanseregulering i bokloven, har vært frykten for at de forlagseide bokhandlene har presset mindre og uavhengige forlag til å gi høyere innkjøpsrabatt på bøker. Nå viser en ny rapport at dette ikke er tilfelle: Tvert imot gir de små forlagene markant lavere rabatter enn de store. Dette bør få konsekvenser for utforming av loven.

Innspill til Stortinget og Kulturdepartementet om bokloven

Bokhandlerforeningen foreslår å ta avanseregulering ut av loven eller endre denne paragrafen. Dette understøttes av ny rapport. Videre mener vi det er vesentlig både for studenter og norsk fagspråk at fag- og lærebøker inkluderes i loven. Se våre innspill til Stortingets og Kulturdepartementets arbeid med bokloven her.