Les vårt innlegg i Klassekampen: Pensum inn i bokloven!

Studenter, forfattere og bokhandlere er enige om at den nye bokloven også må omfatte lærebøker for høyere utdanning og fagbøker for profesjonsmarkedet.

Norsk bokhandel er alt annet enn ensrettet (innlegg i Morgenbladet 25.11.2022)

Utviklingen i boksalget i norske bokhandler viser en økende bredde og en mindre overvekt av såkalte bestselgere. Bak disken står faglig sterke, beleste, engasjerte og litteraturelskende bokhandlerne.

Bokloven på høring: Her er Bokhandlerforeningens høringssvar

– Bokhandlerforeningen ønsker en boklov velkommen! Men vi advarer sterkt mot å innføre avanseregulering som et «føre-var-tiltak» for å løse et problem man ikke vet finnes, med et virkemiddel man ikke kjenner effekten av, sier Bokhandlerforeningens direktør Anne Schiøtz.

En boklov for studentene, språket og samfunnet

En boklov vil være bra for studentene, det norske fagspråket og hele kunnskapssamfunnet, skriver Arne Vestbø og Anne Schiøtz.

Hvordan sikres studentene best mulig pensum? Bokhandlerforeningen og NFFO inviterer til frokostmøte!

NFFO og Bokhandlerforeningen inviterer til frokostmøte om fastpris på fag- og pensumlitteratur den 13. oktober kl. 8.30 på Akademika Blindern.

Jeg tror ikke forlagene er klar over den viktige jobben vi gjør

Hvis departementet lander på at bokloven ikke skal omfatte fag- og lærebøker for høyere utdanning, forventer Akademika å måtte legge ned flere campusbokhandler. – Jeg tror ikke forlagene og utdanningsinstitusjonene er klar over den viktige jobben vi gjør for studentene. Det er et enormt arbeid, sier Eli Gerhardsen, kjedeleder i Akademika.

Nå har forslaget til den nye bokloven endelig kommet! Dette mener Bokhandlerforeningen om lovforslaget

Bokloven vil danne fundamentet bokhandlere skal drifte på i mange år fremover. Vi er glade for å få en forutsigbar fastpris og en fjerning av 12,5%-rabatten, samt mulighet til å tilby rabatter ved samtidig salg av ulike formater av samme tittel. Samtidig advarer vi mot innføring av avanseregulering og fjerning av fastpris på fagbøker.

Litteraturlunsj hos SV og Venstre

20. juni var bokbransjen invitert til Litteraturlunsj hos SV og Venstre. Tema var Leselyststrategi, boklov og budsjett. – Ikke undervurder bokhandelens betydning, evne eller vilje til å bidra, sa direktør i Bokhandlerforeningen Anne Schiøtz i sitt 3 minutters tilmålte innlegg. Les innlegget her.

Bokhandelen leverer på bredde

Klassekampen publiserte 1. juni et intervju i forbindelse med debatten om Bokloven på Lillehammer samme dag. Merkelig nok var det bare to av tre debattanter som fikk uttale seg, nemlig Cecilie Naper og Karine Nyborg, og ikke John Thomasgaard som representerte bokhandelen. I Klassekampen utgave 7. juni, kommer vi derfor med et svar som kan bidra til å nyansere debatten.