Stortingets innstilling til bokloven er lagt frem

Bokhandlerforeningen er glade for at vi får en boklov med faste priser på bøker – også fag og lærebøker, og at bokhandelens betydning er så tydelig fremhevet i innstillingen. Vi merker oss også at Stortinget støtter vår vurdering om at behovet for avanseregulering ikke er tilstrekkelig utredet.

Ny rapport: Ingen tegn til at bokhandler forskjellsbehandler på bakgrunn av eierstruktur

Et argument for å innføre avanseregulering i bokloven, har vært frykten for at de forlagseide bokhandlene har presset mindre og uavhengige forlag til å gi høyere innkjøpsrabatt på bøker. Nå viser en ny rapport at dette ikke er tilfelle: Tvert imot gir de små forlagene markant lavere rabatter enn de store. Dette bør få konsekvenser for utforming av loven.

Innspill til Stortinget og Kulturdepartementet om bokloven

Bokhandlerforeningen foreslår å ta avanseregulering ut av loven eller endre denne paragrafen. Dette understøttes av ny rapport. Videre mener vi det er vesentlig både for studenter og norsk fagspråk at fag- og lærebøker inkluderes i loven. Se våre innspill til Stortingets og Kulturdepartementets arbeid med bokloven her.

Bokloven – en kort oversikt

Her er en kort oversikt over hovedpunktene i den nye loven, og betydningen den vil ha for bokhandelen.

Bokloven er klar: Oppsiktsvekkende at regjeringen innfører avanseregulering

Bokhandlerforeningen ønsker en boklov med faste priser på nye bøker velkommen, men er sterkt kritiske til at regjeringen foreslår å innføre avanseregulering. – Det blir som å bruke en medisin man ikke har testet ut, på en person man ikke vet om er syk, sier Bokhandlerforeningens direktør Anne Schiøtz.

Nå kommer bokloven!

Bokloven legges frem fredag 31.03.2023, og kulturministeren har allerede avdekket deler av denne viktige loven. – Vi er fornøyde med kortene som er delt ut så langt, men er foreløpig avventene før vi får se hele kortstokken, sier Bokhandlerforeningens direktør Anne Schiøtz.

Les vårt innlegg i Klassekampen: Pensum inn i bokloven!

Studenter, forfattere og bokhandlere er enige om at den nye bokloven også må omfatte lærebøker for høyere utdanning og fagbøker for profesjonsmarkedet.

Norsk bokhandel er alt annet enn ensrettet (innlegg i Morgenbladet 25.11.2022)

Utviklingen i boksalget i norske bokhandler viser en økende bredde og en mindre overvekt av såkalte bestselgere. Bak disken står faglig sterke, beleste, engasjerte og litteraturelskende bokhandlerne.

Bokloven på høring: Her er Bokhandlerforeningens høringssvar

– Bokhandlerforeningen ønsker en boklov velkommen! Men vi advarer sterkt mot å innføre avanseregulering som et «føre-var-tiltak» for å løse et problem man ikke vet finnes, med et virkemiddel man ikke kjenner effekten av, sier Bokhandlerforeningens direktør Anne Schiøtz.