Høyre vil gjøre bøker dyrere for folk

– I en tid med presset økonomi hvor lesningen og språket vårt møter stadig større konkurranse, vil det være en svært dårlig ide å fjerne et så velfungerende litteraturpolitisk tiltak som momsfritaket på bøker, sier direktør i Bokhandlerforeningen Anne Schiøtz.
									
LUKK

Moms på bøker vil ramme norsk språk og litteratur

I sitt alternative statsbudsjett foreslår Høyre å avvikle fritaket for merverdiavgift på bøker.

En av begrunnelsene for momsfritaket på bøker, da det ble innført i 1970, var at det «i et lite språksamfunn som det norske er sterke grunner for at det trykte ord skal være fritatt for den omkostningsbelastning som en avgift vil bety for den trykte publikasjon». Konkurransen fra andre språk er adskillig større i dag enn i 1970, og grunnlaget for momsfritak er sterkere enn noen gang.

Lesing er grunnleggende for språk, kunnskap og i siste rekke demokratiet. At det skrives og leses bøker på norsk, er helt nødvendig for å bevare, berike og videreutvikle det norske språket. Momsfritak for bøker er en viktig forutsetning for å sikre dette.

Momsfritaket bidrar til at alle får billigere bøker

Det norske folk kjøper et stort utvalg av forskjellige bøker. Og det er også langt flere som kjøper, enn som for eksempel låner bøker. Fritaket bidrar til at alle lesere får billigere bøker, uavhengig av hva de selv foretrekker å lese. Det er avgjørende for leselyst. Moms på bøker vil gjøre norsk litteratur betydelig dyrere: Færre vil ha råd til å kjøpe bøker, og utvalget og tilgjengeligheten til litteratur vil svekkes. De som må betale prisen er leserne, og mer overordnet Norge som litteratur- og språksamfunn.

Les også denne saken: Bokhandlerforeningens høringssvar til Skattelovsutvalgets forslag til et helhetlig skattesystem>