Hvor mye selger egentlig en bok?

I løpet av et år selges opp mot 50 000 forskjellige titler i bokhandelen: Noen få i mange tusen eksemplarer, andre bare i noen få. Men hvor mye selger egentlig en “typisk” boktittel? Innlegg i bok365.no.
									
LUKK

Dette innlegget ble publisert i bok365.no 07.02.2023.

Vi får ofte spørsmålet om hvor mye en bok egentlig selger. Det enkle, men kjedelige svaret er at det ikke finnes bare ett svar.

I dag selges det opp mot 50 000 forskjellige boktitler i bokhandelen i løpet av et år (bokgruppe 3-5). De fleste vet at salgskurven i norsk bokhandel er svært bratt, med få titler som selger mye, og en svært lang «hale» med titler som selger lite. Utfordringen med en så stor variasjon, er at det er vanskelig å gi et tall på hvor mye en “typisk” bok selger.

Gjennomsnitt og median

Gjennomsnittlig solgte hver tittel som ble solgt i bokhandelen i 2022, i 155 eksemplarer. Medianen for antall solgte eksemplarer av en bok, var imidlertid bare på åtte eksemplarer. Det betyr at halvparten av titlene som ble solgt i bokhandelen i 2022 ble solgt i under 8 eksemplarer.

Dette betyr imidlertid ikke at halvparten av alle bøker som utgis, bare selger i 8 eks. Husk at:

– Tallet ikke sier noe om hvor mye en bok selger totalt, bare i løpet av ett år. En bok som ble gitt ut i 2020 kan for eksempel ha solgt i 550 eks det året den gis ut, 42 eks i året etterpå og så i 8 eksemplarer i 2022. Totalt vil boken ha solgt i 600 eksemplarer, men bare 8 av dem ble solgt i 2022.

– Mange av titlene som selges er mange år gamle, og flere av dem er utsolgt fra forlagene. Det er naturlig at disse titlene selger i få eksemplarer.

Det blir altså feil å bruke en median på 8 som et argument for at det utgis for mange bøker, slik vi har sett at noen har gjort det siste året.

Gir ikke et representativt bilde

Problemet med å bruke gjennomsnitt og median er at ingen av tallene gir et representativt bilde av virkeligheten. Gjennomsnittet blir trukket uforholdsmessig mye opp av bestselgerne, mens både gjennomsnitt og median blir trukket ned av den lange halen av bøker som bare selger i noen få eksemplarer (og som kanskje ble gitt ut for mange år siden). Ser vi på åres nye bøker, så selger disse betraktelig mer. Medianen for en ny bok (utgitt i 2022) var 127 eksemplarer. Men heller ikke dette gir et tall på totalt antall solgte bøker, for boka kan fortsette å selge over flere år, også i andre formater.

Først og fremst betyr dette at norske lesere har tilgang på et svært stort utvalg av titler, og gjerne velger forskjellige titler når de handler. Her har det skjedd en utvikling over de siste årene, hvor det totale boksalget har gått litt ned, og samtidig blitt fordelt på stadig flere ulike titler. I alt solgte bokhandelen bøker fra 1330 forlagshus (vareeiere) i 2022. De hundre mestselgende titlene i bokhandelen utgjorde bare cirka 17 prosent av antall solgte bøker i 2022, fordelt på 14 ulike forlagshus.

Få forfattere kan leve av boksalget

Den økende bredden i boksalget, skyldes i stor grad at bokhandelens digitale tjenester skaper et samspill mellom den fysiske butikken og netthandelen. Dette har gitt helt nye muligheter for å synliggjøre og selge litteratur. Stadig bedre lagerstyring hos bokhandelkjedene, i kombinasjon med digitale tjenester som «Kikk og send» og «Klikk og hent», bidrar for eksempel til at en bokkjøper i Kristiansand enkelt kan få kjøpt en bok som kun finnes i ett eksemplar i en bokhandel i Alta.

For leserne er denne utviklingen positiv: Det blir stadig enklere å finne akkurat den boken du er ute etter, enten det er en bestselger eller en nisjebok, en ny eller en gammel tittel. Den store bredden og tilgjengeligheten til litteratur, er en berikelse av samfunnet, kulturlivet og demokratiet. Det finnes kanskje ikke en «typisk» bok, men det finnes en bok for alle.

Baksiden av den store bredden i boksalget, er imidlertid at de fleste forfattere selger et ganske begrenset antall av bøkene de skriver, og at svært få forfattere kan leve bare av å selge bøker. Derfor er det helt avgjørende at vi har målrettede litteraturpolitiske tiltak som fastpris, momsfritak, innkjøpsordninger og forfatterstipend.

ANNE SCHIØTZ, direktør i Bokhandlerforeningen.