Årsoppsummering: Slik var salget i bokhandelen i 2022

En oversikt over bokhandelåret 2022, inkludert antall solgte bøker og titler, salg fordelt på bokgrupper og forlag, bestselgere vs. bredde, bokpriser, omsetning og antall bokhandler per kommune og innbygger.

Tusenvis av forskjellige bøker under årets juletrær

Første uken i desember ble det solgt over 17 000 forskjellige titler i norske bokhandler.

Salgsstatistikk for oktober: Solgt over 20 000 ulike titler i norske bokhandler

I oktober ble det solgt 518 173 papirbøker fordelt på 23 113 titler i norske bokhandler. – Det klart viktigste for boksalget i norsk bokhandel er fortsatt bredden i boktilbudet, sier Bokhandlerforeningens Anne Schiøtz.

Salget i bokhandelen tredje kvartal: Stabilt på bredde, men en nedgang i det totale boksalget

I årets tredje kvartal har det blitt solgt til sammen 1 640 222 papirbøker fordelt på 33 042 titler i norske bokhandler. Det tilsvarer en nedgang i det totale boksalget (volum) på 125 273 bøker og 7%, sammenlignet med i fjor. Den boka som har solgt best de siste månedene er Jo Nesbøs "Blodmåne".

Gode tall for bokhandelen i uke 35 

Sammenlignet med uken før, gikk boksalget opp med 22,6 % i uke 35. Forrige uke solgte norske bokhandler 142 497 papirbøker fordelt på 14 963 ulike titler.

Salget i bokhandelen i juli er lavere enn i fjor – Kan skyldes konkurranse fra strømmemarkedet

For uke 26-30 ser vi en nedgang på 10% og 76 014 bøker sammenlignet med samme tidsrom i fjor. – Kan skyldes at folk leser mindre, eller at strømmemarkedet går ut over boksalget, foreslår Bokhandlerforeningens direktør Anne Schiøtz.

Salget i bokhandelen første halvår

Antall solgte bøker og titler i bokhandelen første halvår 2022 ligger så vidt over fjoråret.

Maisalget trekker folk til bokhandelen

Første uke i mai ble det solgt 150 000 bøker, en økning på 58 prosent sammenlignet med uken før! Fjorårets bestselgere preger listen over de totalt mest solgte titlene, med "Havets kirkegård" av Aslak Nore helt på topp.

Økning i boksalget 2022 – både i bredde og volum

Salget av bøker i bokhandelen i 2022 viser så langt en økning sammenlignet med fjoråret. Det er en økning både i både antall solgte bøker og titler. Går vi to år tilbake og sammenligner med 2020, har bokhandelen så langt solgt flere titler, men noe færre bøker.