Lesepolitikken må styrkes

Organisasjonene på litteraturfeltet har samlet seg om et felles innspill til en ny lesepolitikk.
									
LUKK

Organisasjonene på litteraturfeltet har samlet seg om et felles innspill til en ny lesepolitikk.

Norsk kritikerlag, Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Oversetterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Den Norske Forleggerforening, Den norske Bokhandlerforening, Norsk Bibliotekforening, Foreningen !les og Leser søker bok har sammen meislet ut fem punkter til en ny lesepolitikk.

 

De fem punktene er:

  • Handlingsplan for lesing.
  • Statusheving av norsk.
  • Videreføring og styrking av eksisterende lesetiltak.
  • Styrking av skolebibliotekene.
  • Et bedre grunnlag for politikkutforming.