Litteratur på norsk styrker språket vårt

I dag, 21. februar 2023, er den internasjonale morsmålsdagen. I en tid hvor språket vårt er under press er det særlig viktig å sørge for at vi har en rik litteratur på morsmålet vårt, og at denne når ut til lesere gjennom bibliotek og bokhandel.

At det skrives og leses bøker, er helt nødvendig for å bevare, berike og videreutvikle det norske språket. I et lite språksamfunn som Norge, er det særlig viktig å sørge for at vi har tilgang til en mangfoldig litteratur på morsmålet vårt.

Heldigvis er vi også privilegert med et velfungerende litterært økosystem som sørger for at det blir skrevet og publisert et mangfold av kvalitetslitteratur på norsk, og at denne når ut til leserne gjennom bibliotek og bokhandel.

Den nye bokloven vil være avgjørende for å sikre at nordmenn over hele landet får tilgang på en stor bredde av norsk litteratur. Regulering av markedet for faglitteratur vil dessuten bidra til å vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk. Det er derfor viktig at loven også gjelder for lærebøker for høyere utdanning og fagbøker for profesjonsmarkedet (bokgruppe 2). I tillegg mener Bokhandlerforeningen bestemt at bokloven må utvides til å omfatte minoritetsspråkene kvensk, romani og romanes.

Et annet litteraturpolitisk tiltak som har stor betydning for det norske språket, er momsfritak på bøker. Fjerner vi dette, vil norske bøker bli dyrere og mindre tilgjengelige for leserne, samtidig som reduserte marginer i bransjen vil kunne føre til at det skrives og gis ut færre bøker på norsk.

I en tid hvor språket er under press fra engelsk, og lesningen møter stadig større konkurranse fra andre plattformer, er det helt nødvendig med målrettede politiske tiltak som bidrar til at nordmenn fortsetter å lese bøker på norsk!

Mer om den internasjonale morsmålsdagen her.