Mangel på konsentrasjon gir færre lesere, viser ny undersøkelse

7 av 10 barn og unge leser bøker, og opplever både at de slapper av og lærer noe ved å lese bøker. Barn og unge leser når bøkene er spennende, men manglende konsentrasjonsevne er hovedårsak til at boka velges bort. Det kommer frem når barn og unge i alderen 8-19 år selv svarer om sine medievaner. Når barn og unge, og spesielt jenter, sier at de ikke klarer å konsentrere seg bør vi som samfunn uroe oss, mener Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. 
									
LUKK
Austlid og Schiøtz er er glade for at mange unge leser, men er bekymret for at mangel på konsentrasjon gjør at vi mister lesere.

7 av 10 unge leser bøker

Både gutter og jenter leser bøker, og fortsatt leser flere jenter enn gutter. Utviklingen fra 2022-2023 er stabil, og lesingen avtar jo eldre ungdommen blir. Funnene er fra lesedelen Ipsos barne- og ungdomsundersøkelse 2023, gjennomført for Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. I undersøkelsen kommer det også frem hva som motiverer til lesing: Bøkene må være spennende, og de vil gjerne lese bøker i en serie hvor de kan leve seg inn i handlingen. Bokas omslag må være fint, innholdet må være morsomt og kombinasjonen tekst og bilder er avgjørende for gode leseopplevelser.  

Mest norsk, men også engelske bøker

De fleste barn og unge leser bøker på norsk. Samtidig viser undersøkelsen at jo eldre ungdommen blir, jo flere er det som også leser bøker på engelsk. Eksempelvis sier 14 prosent av ungdommen mellom 12-15 år sier at de leser mest engelsk, mens 24 prosent mellom 16- 19 år sier det samme. Så mange som 3 av ti jenter i alderen 15-19 år, sier at de leser mest på engelsk.

 – Ikke overraskende viser undersøkelsen at flere gutter velger gaming fremfor bøker, mens jenter i alderen 16-19 år ofte velger sosiale medier over bøker. Imidlertid er sosiale medier også en viktig kanal for å oppdage bøker. For eksempel, kan BookTok-trenden forklare hvorfor mange jenter leser på engelsk, påpeker Bokhandlerforeningens direktør, Anne Schiøtz.  

									
LUKK
BookTok-trenden kan være en forklaring på hvorfor mange jenter leser på engelsk.

Store forventninger til regjeringens arbeid

Mens spennende bøker er den viktigste motivasjonen for å lese, viser undersøkelsen at den viktigste grunnen for å ikke lese, er at man synes bøker er kjedelige. Både gutter og jenter svarer at de slapper av når de leser. Halvparten av jentene oppgir mangel på konsentrasjon som en av grunnene til hvorfor de ikke leser bøker.

 – Forskning viser at bokas evne til å dra leseren bort fra alt annet og inn i nye verdener utvikler evner som konsentrasjon, fantasi, kreativitet og forståelse for sammenhenger. Derfor er lesing avgjørende for at vi utvikler oss som mennesker og som samfunn. Bøker gir barn og unge mulighet til å koble av i en fragmentert hverdag, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen. 

 Tallene fra Ipsos bekrefter at det å motivere til lesing har store fordeler.

 – Derfor har vi store forventninger til regjeringens nye leselyststrategi og forslagene som vil komme fra regjeringens skjermutvalg, fortsetter Austlid. 

 – Skal man finne spennende bøker, så trenger både barn – og voksne for den saks skyld, god tilgang til et stort utvalg av forskjellige bøker, sier Schiøtz.  – Derfor er det så avgjørende at alle har både gode bokhandler og folke- og skolebibliotek der de bor. 

FAKTA om undersøkelsen

Ipsos Barn og ungdomsundersøkelse er en omfattende målgruppestudie av barn- og ungdom mellom 8 og 19 år. Den er gjennomført årlig siden 2000. Undersøkelsen har også spørsmål om barn og unges lesevaner og litteraturkonsum. Nytt i 2023 er spørsmål om hvilke språk barn og unge leser på. Lesedelen av undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen.

Undersøkelsen ble gjennomført i mars 2023 gjennom 880 nettintervjuer, resultatene er vektet på kjønn, alder og landsdel og må tolkes innenfor feilmarginer på 1,5-3,5 prosentpoeng for totalresultatet. 

Her kan du laste ned hele undersøkelsen fra Ipsos