Medlemskriterier

28.05.2019

For å bli opptatt som medlem må boka og formidling av litteratur utgjøre en sentral del av den totale virksomheten. Medlemmenes hovedfokus skal være å innfri dagens kulturforpliktelser, og som gjennom dette ser verdien av den fremforhandlede bokavtalen og andre kulturbetingede rammevilkår.

Godkjenning av medlemskap forutsetter en viss bredde i bokutvalget, alternativt at man ved etablering av nisjebokhandel går i dybden på nisjen. Virksomheten må være tilgjengelig for alle.

Medlemsfordeler:

 • Et medlem får ta del i et bokfellesskap, og får sikret sin stemme i bransjen vedr. bokhandelens økonomiske og kulturelle rammevilkår
 • Et medlem får tilgang på Litteraturabonnement, sortimentsrabatt og øvrige betalingsbetingelser
 • Et medlem får tilgang på utredninger, statistikk og analyser
 • Et medlem får mulighet til å delta på Mammutsalget
 • Et medlem mottar nyhetsbrev
 • Et medlem får tilgang på kurs, studieturer, rådgivning og kompetanse som tilbys gjennom foreningen og Fagskolen
 • Et medlem har stemmerett på generalforsamlingen

Medlemsforpliktelser:

 • Et medlem forplikter seg til å følge gjeldende regelverk som Bokavtalen.
 • Et medlem forplikter seg til å følge Bokhandlerforeningens lover & vedtekter.
 • Et medlem forplikter seg til å rapportere tall til foreningen for utarbeidelse av foreningens statistikker.
 • Et medlem forplikter seg til å bidra til bokhandelens forfatterfond
 • Et medlem forplikter seg til å betale kontingent og serviceavgift etter satser bestemt av generalforsamlingen

Et medlem anbefales å tegne litteraturabonnement.
Det er et mål at alle landets bokhandlere er medlemmer i foreningen.

Behandling av søknad
Det er godkjenningsutvalget som behandler søknader om medlemskap. Ved særskilte tilfeller kan søknader behandles av styret, og styret kan i enkelttilfeller vurdere sanksjoner ved brudd på medlemskriterier. Godkjenningsutvalget kan vurdere å trekke tilbake godkjennelse av medlemskap dersom betingelsene ikke lenger er oppfylt. Denne godkjennelsen kan trekkes tilbake med 3 måneders varsel.