Nå kommer bokloven!

Bokloven legges frem fredag 31.03.2023, og kulturministeren har allerede avdekket deler av denne viktige loven. – Vi er fornøyde med kortene som er delt ut så langt, men er foreløpig avventene før vi får se hele kortstokken, sier Bokhandlerforeningens direktør Anne Schiøtz.
									
LUKK
Foto: Ilja C. Hendel / KUD

Positivt med lovfestet fastpris på bøker

Bokhandlerforeningen er glade for at vi nå får en boklov med faste priser – også på fag- og lærebøker. Det vet vi at både bokhandelen, studentene og fagbokforfatterne er svært fornøyde med. Fastprisen på nye bøker er viktig fordi den bidrar til at vi fortsett kan være et lesende folk med god tilgang på bøker på vårt eget språk, uansett hvor i landet vi bor.

Vi mener også 12 måneders rullerende fastpris per format vil ivareta lesernes ønsker om at det ikke går for lang tid før den innbundne boka kan settes ned i pris. Samtidig sikrer det en nødvendig økonomi i bransjen som gjør at det kan skrives, utgis og formidles et stort mangfold av titler.

Det er også godt å se at Kulturministeren anerkjenner distriktsbokhandlenes betydning, og lover at bokloven skal legge til rette for å bevare de uavhengige bokhandlene og bokhandlere i distriktene.

Kan bli en viktig lov – men må ikke svekke bokas evne til å konkurrere om lesernes oppmerksomhet

Bokhandlerforeningen har også vært tydelige på at vi ønsker oss en enkel lov, som gir bransjen den dynamikken den trenger i en tid hvor både boka og leseren er i stadig utvikling. Hvis regjeringen foreslår å innføre avanseregulering, det vil si reguleringer av innkjøpsbetingelsene mellom forlag og bokhandler, mener vi mye av denne dynamikken vil forsvinne.

Lovens formål er å sikre at leseren over hele landet får tilgang til et mangfold av bøker. Både den selvstendige, lille bokhandelen og de mange kjedebokhandlerne er helt avgjørende for å få litteraturen ut til norske lesere. En eventuell avanseregulering vil svekke en allerede presset bokhandlerøkonomi, og redusere bokhandelens evne til å være til stede der kundene er. For leserne vil det bety dårligere tilgang på bøker, særlig på mindre steder. Det vil gå ut over hele bransjen, og ha motsatt effekt av hva som er formålet med loven.

Ser frem til videre dialog

Vi ser frem til en fortsatt god dialog med både regjeringen og Stortinget i arbeidet med å få denne viktige loven endelig godkjent og forskrifter på plass.