Ny undersøkelse viser at andelen som leser har gått opp

SSBs mediebarometer viser at hele 26% av oss benyttet oss av eller leste i en bok en gjennomsnittsdag i 2022.
									
Bilde: Sarah Noltner/Unsplashed
LUKK
Bilde: Sarah Noltner/Unsplashed

I dag (26. april 2023) ble SSBs årlige mediebarometer offentliggjort. Mediebarometeret viser hvor mange som benytter seg av ulike medier en gjennomsnittsdag.  

Andelen som leser bøker har gått opp

I undersøkelsen kommer det frem at 26% av oss, altså litt mer enn én av fire, benyttet oss av/leste i en bok en gjennomsnittsdag i 2022. Det er en oppgang fra 21 % i 2021 og 20% i 2000. 

– Lesing er utrolig viktig. Det beriker livet og har stor betydning for læring, konsentrasjon og for eksempel utdanning. De siste årene har det jo vært uttrykt stor bekymring for at lesingen har gått ned. Da er det gledelig å se noen tall som peker andre veien. Det tyder på at boka fortsatt står sterkt i samfunnet vårt, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.  

Trenger fortsatt gode tiltak for lesing

Schiøtz legger til:

– Så er det ikke sånn at dette betyr at vi kan senke skuldrene. Vi trenger fremdeles gode og målrettede tiltak som kan sørge for at vi fortsetter å være et lesende folk, og som kan bidra til å løfte frem boka og litteraturen i den stadig større konkurransen fra andre medier. Her er både bokloven og regjeringens kommende leselyststrategi viktige virkemidler.  

SSBs mediebarometer viser også tall for bruk av andre medier på en gjennomsnittsdag. Tallene viser at bruken av bl.a. papiraviser har gått kraftig ned de siste 20 årene, mens bruken av internett, film og serier har gått kraftig opp.