Nytt blikk på bokmarkedet

Regjeringen ber nå om en utredning av bokmarkedet. Strukturen i bokbransjen, digitalisering og fastprisordningen er blant temaene som skal utredes.
									
LUKK

I Granavollplattformen står det at fastprisordningen for bøker skal videreføres, samtidig som det skal vurderes hvordan konkurransen i bokmarkedet kan bli bedre. For å gjøre denne vurderingen er det behov for et større kunnskapsgrunnlag.

– Litteraturen er nøkkelen til danning og kritisk refleksjon. Den gir innsikt som gjør det mulig å delta i samfunnet. Det er viktig at det skapes god litteratur som er tilgjengelig for alle. Fastpris på bøker er ett av de viktigste litteraturpolitiske virkemidlene vi har, og jeg forventer at utredningen kan svare på sentrale problemstillinger knyttet til også andre deler av bokmarkedet og foreslå tiltak som er med på sikre en litteraturpolitikk som ivaretar hovedmålene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– Det er viktig at vi har sunn konkurranse i bokmarkedet. Konkurranse kommer forbrukerne til gode, derfor blir det viktig å få mer kunnskap om hvordan situasjonen i bransjen er nå, sier næringsminister Iselin Nybø.

Bokomsetningen har unntak fra konkurranseloven § 10 om konkurransebegrensende samarbeid gjennom en egen forskrift. Unntaket gjør det mulig for bokbransjen å avtale bindende videresalgspriser for nye bøker (fastpris). Fastpris på bøker er ett av virkemidlene for å oppnå hovedmålene for litteraturpolitikken.

Utredningen skal vurdere hvordan fastprisordningen fremmer de litteraturpolitiske målene, og hvordan konkurransen i markedet kan bli bedre. Virkningene av den digitale utviklingen i markedet skal også vurderes. Utredningsoppdraget lyses ut gjennom database for offentlige anskaffelser (Doffin). Frist for ferdigstillelse av rapporten er 1. oktober 2021.

Les pressemeldingen her | Dato: 11.02.2021