Nytt styre i Bokhandlerforeningen

Under generalforsamlingen 14. juni ble Hans Antonsen og John Thomasgaard gjenvalgt som henholdsvis styreleder og nestleder Bokhandlerforeningen. Gøril Joys Johnsen, administrerende direktør i ARK Bokhandel, og Espen Munkebye, innehaver av Sagene Bokhandel, er valgt inn som nye styremedlemmer.
									
LUKK
Det nye styret i Bokhandlerforeningen. Øverst f.v.: Espen Munkebye (Sagene Bokhandel), Lene Røren (EBOK/Akademika), Hans Vigen (Biblioteksentralen). Nederst f.v.: Gøril Joys Johnsen (ARK), Hans Antonsen (Det Norske Teateret), Helén Foss (Fri Bokhandel). Nestleder John Thomasgaard deltok på møtet digitalt.

Tirsdag 14. juni ble det avholdt generalforsamling i Bokhandlerforeningen, hvor et nytt styre ble enstemmig valgt. Styret ivaretar fortsatt målet om bred representasjon med både store og små medlemmer og både tradisjonelle og nye salgskanaler.

Avgjørende tider for bokhandelen og litteraturens plass i samfunnet

– Dette er et godt styre med bred kompetanse og erfaring. Vi er inne i svært avgjørende tider for bokhandelen og litteraturens plass i samfunnet. Jeg opplever at vi er godt rigget for å spille en viktig rolle i utformingen av den nye bokloven, sier Hans Antonsen, som blir sittende som styreleder i Bokhandlerforeningen.

Antonsen er direktør i Det Norske Teateret, og har vært styreleder i Bokhandlerforeningen siden 2018.

									
LUKK
Styreleder Hans Antonsen ønsket velkommen til generalforsamling.

Gøril Joys Johnsen går inn som nytt styremedlem –  bokhandelen er her for forfatterne og leserne

Gøril Joys Johnsen har vært administrerende direktør i ARK Bokhandel siden oktober 2021.

– Bokbransjen må passe på å ikke bli for introverte. Vi må ikke glemme at vi er her for forfatterne og leserne. Jeg er spesielt opptatt av at vi er til stede for barn og unge, og spesielt de som har lesevansker. Det passer ikke for alle å delta i konkurranser om hvem som leser mest, og jeg er sikker på at det finnes masse uprøvd når det gjelder å fremme lesegleden. Ingen er vel bedre rustet for å jobbe med dette enn oss, sier Johnsen.

Munkebye: Jeg ser for meg å representere den uavhengige stemmen

Espen Munkebye har jobbet i bokhandel hele sitt yrkesaktive liv, og har bakgrunn fra både ARK, Tanum og Fri bokhandel. I 2018 gikk drømmen om å starte egen bokhandel i oppfyllelse, og nå er eier og driver han Sagene Bokhandel sammen med samboer Angelique Heggheim.

– Jeg ser for meg å representere den “uavhengige” stemmen styret. Så blir det spennende å se hva det innebærer, sier Munkebye.

På spørsmål om hva som bør være Bokhandlerforeningens fokusområder svarer han:

– Bokhandlerforeningen bør lytte til medlemmene sine og jobbe for å beholde og styrke mangfoldet i Bokhandlerbransjen. Bokhandelen som institusjon skal først og fremst fremme leseglede og kunnskap.

Etter valget har styret følgende sammensetning:  

Hans Antonsen, direktør i det Norske Teateret (ekstern), styreleder.
John Thomasgaard, administrerende direktør i Norli, nestleder.  
Hans Vigen, administrerende direktør i Biblioteksentralen, styremedlem.
Lene Røren, Leder for EBOK.NO AS og netthandel Akademika AS, styremedlem.
Gøril Joys Johnsen, administrerende direktør i ARK, styremedlem.
Helén Foss, daglig leder i Fri Bokhandel, styremedlem.
Espen Munkebye, innehaver i Sagene bokhandel, styremedlem.

De som har gått ut av styret er Eva Stenlund Thorsen, i daglig leder i Tronsmo Bokhandel og Stein Ove Gudmundsrud, drifsdirektør i Ark. Styreleder Antonsen takket det avtroppende styret og administrasjonen for et godt samarbeid i året som har gått.