Regjeringens strømtiltak for næringslivet – informasjon til bokhandler

Her finner du informasjon om hva du kan søke om i strømstøtte til din bokhandel og hvordan du gjør det.
									
LUKK
Foto: Unsplash/Adolfo Félix

I september la regjeringen fram en pakke med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet som skal hjelpe strømintensive bedrifter i en overgangsperiode. Energitilskuddet skal bidra til å trygge arbeidsplasser og lokal næringsvirksomhet. Her finner du informasjon om hva du kan søke i støtte og hvordan du gjør det.

Hvem kan søke om støtte:

  • Bedrifter med strømutgifter på 3 prosent eller mer av omsetningen med første halvår 2022, kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak. Bedriften må minimum gjennomføre energikartlegging for å kunne få støtte.

Støttetrinn 1:

  • Bedrifter som gjennomfører energikartlegging, vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-november 2022. (Differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh).

Hva menes med energikartlegging:

Støtten krever at bedriften utfører en energikartlegging, i en enkel mal fra Enova. Næringsminister Vestre sier det kommer godt veiledningsmateriell til bedriftene om hvordan denne kartleggingen skal gjennomføres. Tanken er at dette er noe den enkelte bedrift selv skal kunne gjøre, uten bistand fra eksterne konsulenter. For mange kan f.eks etterisolering være et effektivt tiltak. Da må du i et energikartleggingsskjema skrive at tiltaket er å bytte ut vinduer, hvor mange kilowattimer i året du tror du vil spare på det, eventuelt effektreduksjon – at du vil trenge mindre oppvarming.

Fyller du ut et energisparingsskjema og sender det inn, holder det for å få støtte. Ender bedriften opp med å ikke gjennomføre et eneste energisparingstiltak, må de heller ikke betale noe tilbake.

Tips til gjennomføring av energikartlegging:

Støttetrinn 2:

  • Bedrifter som i tillegg velger å investere i enøktiltak vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre (differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh). Bedriften må gjennomføre energikartlegging, og i tillegg søke om tilskudd til og gjennomføre energitiltak.

Ifølge NHO skal også den delen av strømstøtten som krever at bedriften gjennomfører enøktiltak utbetales før bedriftene har gjennomført tiltakene.

I tillegg: Enøk- støtte

  • I tillegg kommer enøk-støtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden. Dette vil i stor grad dreie seg om tiltak som ikke støttes i dag, som energistyringssystemer, etterisolering og solcellepaneler.

I tillegg: Garantiordning for banklån

  • Regjeringen legger i tillegg frem en subsidiert garantiordning for banklån. Dette innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter.

Annet:

  • Strømkomponenten av ordningen vil beregnes basert på kostnader for 1. oktober til og med 31. desember 2022, og ordningen vil åpne for søknader i løpet av november.
  • Bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023.
  • Makstaket for støtte gjennom trinn I og II til hver bedrift under ordningen er på 3,5 mill. kroner.

Kilder og ressurser: