Søk om medlemskap

Alle som ønsker medlemskap i Bokhandlerforeningen må sende en søknad. Dette gjør du ved å fylle ut skjemaet under.

For å bli opptatt som medlem må boka og formidling av litteratur utgjøre en sentral del av den totale virksomheten. Medlemmenes hovedfokus skal være å innfri dagens kulturforpliktelser, og som gjennom dette ser verdien av den fremforhandlede bokavtalen og andre kulturbetingede rammevilkår. Godkjenning av medlemskap forutsetter en viss bredde i bokutvalget, alternativt at man ved etablering av nisjebokhandel går i dybden på nisjen. Virksomheten må være tilgjengelig for alle.

SØKNADSSKJEMA:

Forventet omsetnig av bøker etter ett års drift.
Forventet omsetnig av andre varer etter ett års drift:
Ligger bokhandelen i kjøpesenter, sentrum eller andre steder. Er det en fysisk og/eller nettbokhandel.
Alle medlemmer anbefales å tegne et litteraturabonnement etter de til enhver tids gjeldende bestemmelser for litteraturabonnement. Litteraturabonnement forutsetter å kjøpe inn alle abonnementsbøker og formidle disse bøkene mot kundene.
Jeg gir mitt samtykke til å motta informasjon fra Bokhandlerforeningen, samt at kontaktinformasjon (navn, e-post og tlf. på kontaktperson) kan videreformidles til våre samarbeidspartnere, forlag, bokdistributører og Bokbasen