Søk om medlemskap

Alle som ønsker medlemskap i Bokhandlerforeningen må sende en søknad. Dette gjør du ved å fylle ut skjemaet under.

For å bli opptatt som medlem må boka og formidling av litteratur utgjøre en sentral del av den totale virksomheten. Medlemmenes hovedfokus skal være å innfri dagens kulturforpliktelser, og som gjennom dette ser verdien av den fremforhandlede bokavtalen og andre kulturbetingede rammevilkår. Godkjenning av medlemskap forutsetter en viss bredde i bokutvalget, alternativt at man ved etablering av nisjebokhandel går i dybden på nisjen. Virksomheten må være tilgjengelig for alle.

SØKNADSSKJEMA:

Forventet omsetnig av bøker etter ett års drift.
Forventet omsetnig av andre varer etter ett års drift:
Ligger bokhandelen i kjøpesenter, sentrum eller andre steder. Er det en fysisk og/eller nettbokhandel.
Alle medlemmer plikter å tegne et litteraturabonnement etter de til enhver tids gjeldende bestemmelser for litteraturabonnement. Litteraturabonnement forutsetter å kjøpe inn alle abonnementsbøker og formidle disse bøkene mot kundene. Unntatt for dette kravet er nisjebokhandler og forhandler som utelukkende selger bøker til sluttkunde via nett. Forhandler som er unntatt kravet til litteraturabonnement skal betale et årlig beløp til Bokhandlerforeningens forfatterfond etter gjeldende satser. Satsene bestemmes utfra innkjøpskostnadene til litteraturabonnementene.
Jeg gir mitt samtykke til å motta informasjon fra Bokhandlerforeningen, samt at kontaktinformasjon (navn, e-post og tlf. på kontaktperson) kan videreformidles til våre samarbeidspartnere, forlag, bokdistributører og Bokbasen