Svensk utredning: Bokhandelen fyller en viktig funksjon (2011)

Både i Norge og Sverige utredes de litteraturpolitiske virkemidlene. Konklusjonene fra den første svenske delutredningen er nå klare: Den fysiske bokhandelen er viktig for lesingen.

Trykket i Dagens næringsliv i november 2011

Andelen voksne i Sverige som leser bøker er redusert med 10 prosentpoeng de siste 20 årene, samtidig viser undersøkelser at leseforståelsen hos barn og unge har falt. Disse tallene er bakgrunnen for den utredningen som ble satt i gang av det svenske kulturdepartementet tidligere i år.

I delutredningen advares det mot å undergrave bokhandelens betydning for lesingen. Blant annet pekes det på den fysiske bokhandelens synliggjøring av bøker for allmennheten i det fysiske rommet som et viktig bidrag til lesingen.

Tilgangen til bøker via internett er fantastisk for dem som vet hva de skal ha, men den bidrar ikke til økt lesing i befolkningen. Utviklingen bekymrer vårt naboland og utredningen foreslår nå å bevilge støtte til bokhandelen som et viktig lesefremmende tiltak.

I 1970 ble fastprisordningen avviklet i Sverige, på samme tid starter det som har blitt kalt en ”bokhandelsdöd” i vårt naboland. Fra 1970 til i dag har antallet bokhandlere blitt kraftig redusert. Parallelt med dette har altså leseraten falt.  I forbindelse med dagligvarebransjens inntog på bokmarkedet ble situasjonen til den fysiske bokhandelen truet og flere ble tvunget til å legge ned. Internettbokhandelens fremtreden har bidratt til ytterligere press på bokhandelen.

I Norge har vi gjennom flere tiår hatt et sett med velfungerende litteraturpolitiske virkemidler; fastprisordning for bøker, innkjøpsordninger og merverdiavgiftsfritak for bøker. Effektene av disse virkemidlene er klare; vi har aldri lest mer. Vi leser faktisk mest i hele verden.

I Norge bor 89 prosent av oss i en kommune med minst en bokhandel. Bokhandelen tilbyr bøker både i fysisk butikk og på nett og selger stadig flere e-bøker. I disse dager utredes de norske virkemidlene på litteraturfeltet, og vi er glade for at det legges til rette for en kunnskapsbasert beslutning om fastprisen. Utrederne i Sverige har funnet ut at selv om bøker er lettere å kjøpe enn noensinne tidligere så fyller bokhandelen og bibliotekene en viktig rolle for å fremme kvalitetslitteraturen. Bokhandelen tilbyr kompetanse og veiledning av lesere, så vel unge som voksne. Bokhandelen er en møteplass der mennesker samles for å høre på forfattere eller delta på ulike andre bokarrangement. Den fysiske bokhandelen gir rom for et fysisk møte rundt litteratur som ingen av de andre kanalene for boksalg kan erstatte. Et levekraftig lokalsamfunn trenger viktige kulturformidlere og bokhandelen utgjør dette gjennom den bredde i litteraturen de tilbyr.

I Norge selges det også bøker gjennom flere kanaler. Dagligvare, internett, bokklubb, bokhandel bidrar til at bøkene er lett tilgjengelige. Tilbud av bøker gjennom ulike kanaler er flott for boken og lesingen og kanalene utfyller hverandre. Fastprisen bygger på samfunnskontrakten mellom staten og bokbransjen. Bokbransjen tar ansvar for å tilgjengeliggjøre og fremme bredden i litteraturtilbudet over hele landet mens staten bidrar med et sett av virkemidler, hvor fastpris på bøker er sentral.  Slike mekanismer er nødvendig for at antall forfatterskap og utgivelser kan fortsette å være høyt og tiltrekkes ulike og små som store lesergrupper. Slik tåler norske forlag og bokhandlere å ta en større risiko ved at forlag satser på flere forfatterskap og bokhandlere på flere utgivelser. Erfaringene fra Sverige viser altså at slik ikke blir tilfellet i et fritt bokmarked.

Bokhandelen sørger for at folk både får tilgang til de kjente forfatterne, og blir kjent med nykommere. Det klarer de kun gjennom en fastprisordning. Frie bokpriser vil medføre at bestselgerne i større grad flyttes til dagligvare og bokhandelen mister dette salget som er et avgjørende inntektsgrunnlag for en bærekraftig virksomhet som tilbyr et langt større utvalg av bøker. Konsekvensene vil være at en stor andel av fagbokhandelen forsvinner og at tilbyderne av den litteraturen som ikke er bestselgere blir kraftig redusert. Lokalsamfunn rundt i landet bærer tapet og får et magert litteraturtilbud. Og grobunnen for nye gode fremtidige forfattere reduseres. På lang sikt vil tilbudet av litteratur endres, trolig i den retningen vi ser i Sverige der antallet skjønnlitterære utgivelser synker.  Hvorvidt den svenske redningspakken som nå er lansert vil bidra til å snu denne utviklingen gjenstår å se.

Den svenske utredningen sier noe om utfordringene ved å tilhøre et lite språkområde. Denne utfordringen har blitt sterkere de siste årene med et stadig større tilbud av engelsk litteratur gjennom nettbokhandler. Nettopp denne utviklingen gjør at det språklige argumentet for en fastprisordning er viktigere enn noen gang. Norsk er et lite språk, på samme måte som svensk er det. Likheten er at vi blir sårbare når vi både mister gode ordninger som sikrer god ny produksjon og interesse for bøker på eget språk.

For at framtidens lesere også skal ha et godt tilbud av bøker på norsk er vi avhengige av å ha et sett med virkemidler som tar innover seg at boka er noe mer enn en ordinær vare.

Av Trine Stensen, direktør Bokhandlerforeningen
Oslo, november 2011