Undersøkelse om seksuell trakassering i Bokbransjen

4 prosent av respondentene i litteraturfeltet svarer at de i løpet av de siste to årene har blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep i jobbsammenheng. En samlet bransje vil nå ha nulltoleranse for seksuell trakassering eller annen uønsket seksuell oppmerksomhet.
									
LUKK
Illustrasjonsfoto

På vegne av organisasjonene i litteraturfeltet har Ipsos gjennomført en undersøkelse for å kartlegge omfanget av uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering eller overgrep i norsk bokbransje. Av nærmere 2000 respondenter – som utgjør et bredt spekter av forfattere, oversettere, ulike former for frilansere, arrangører, ansatte i forlag, bokhandel og organisasjoner, svarer 4 prosent at de har blitt utsatt for seksuell trakassering i løpet av de siste to årene. Koronapandemien har kraftig bremset forekomsten av seksuell trakassering. Nesten to tredjedeler rapporterer at siste hendelse skjedde for mellom ett og to år siden.

På oppfølgende detaljspørsmål om ulike typer av seksuell trakassering, som gikk fra meget sterke til mindre sterke former, svarer imidlertid langt flere (ca. 15 prosent) at de i løpet av de siste to årene har blitt utsatt for eksempelvis uønskede verbale kommentarer med seksuelt innhold. Hele 36,8 prosent av de spurte forteller at de en eller annen gang har vært utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering. En betydelig andel rapporterer om hendelser minst 10 år tilbake.

Undersøkelsen viser at det i overveiende grad er menn som trakasserer unge kvinner, og at hendelsene som oftest skjer på arrangementer i bransjeregi. Kommentarer, stirring og uønsket fysisk kontakt, som for eksempel omfavnelse, klapping og klyping, forekommer oftest. 1,2 prosent melder fra om grove hendelser, som uønskede forespørsler om seksuelle tjenester, overgrep og voldtekt. Ansatte i bransjen rapporterer i undersøkelsen oftere om seksuell trakassering enn personer uten formelle ansettelsesforhold. De fleste oppgir at det var en mannlig bransjekollega som sto bak trakasseringen. Videre oppgis eksempler fra mange typer relasjoner. Bokhandelansatte rapporterer for eksempel om at de har blitt trakassert av kunder. Det er også menn som rapporterer at de har blitt utsatt for uønskede hendelser.

 

Organisasjonene som står bak (med kontaktperson):

Bokhandlerforeningen: Elin Øy – 92025387
Den norske Forfatterforening: Heidi Marie Kriznik – 970 13 223
Den Norske Forleggerforening: Heidi Austlid – 90745210
Dramatikerforbundet: Monica Boracco – 996 21 078
Forfatterforbundet: Eystein Hanssen – 922 99 550
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere: Mari Moen Holsve – 971 55 368
Norsk Forfattersentrum: Ingvild C. Herzog – 980 80 800
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening: Arne Vestbø – 915 44 707
Norsk Oversetterforening: Hilde Lyng – 958 21 639
Tekstallianse: Inga Moen Danielsen – 984 92 514

Stikkord: