Verdens poesidag 21. mars

Bokhandelen selger mer lyrikk enn tidligere. Det er særlig nye Instagram-poeter som gjør lyrikk tilgjengelig for enda flere.
									
LUKK

Noen interessante utviklingstrekk

Utviklingen av salget av lyrikk gjennom norske bokhandlere siste 10 år viser at vi fortsatt har de kjente og kjære klassikerne, men nå topper også nye Instagram-poeter i stadig større grad boklistene over mest solgte lyrikk.

— Vi ser en solid økning av salget av lyrikk de to siste årene, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.

Økningen skyldes særlig de nye Instagram-poetene som har kommet til i samme periode.  Bruk av sosiale medier gjør poesi tilgjengelig for enda flere. Nye forfatterstemmer blir kjent via sin bruk av sosiale medier og får deretter gitt ut lyrikken sin i bokform. Trygve Skaug, Victoria Dalsberget, Axel Frønes, Alexander Fallo og Silje Gundersen har alle mange tusen følgere på Instagram. Dette speiles også på bokhandlernes salgslister.

— I alt ble det solgt cirka 55 000 lyrikksamlinger fordelt på 1200 ulike titler i 2021. I 2015 ble det solgt cirka 30 000 lyrikksamlinger.  Salget av lyrikk utgjør fremdeles en liten andel av det totale salget av bøker, men det er gledelig at også lyrikk når flere, sier Schiøtz og oppfordrer flere til å benytte Verdens poesidag til å lese et dikt.

Unesco markerer verdens poesidag for å sette søkelys på språklig mangfold, og poesi som et viktig kulturuttrykk.

Kjente og kjære forfatternavn og nye Instagram-poeter preger listene over mest solgte lyrikk de siste årene 

  • Vi ser at vi har noen kjente og kjære klassikere som selger godt hvert eneste år. Dette er forfattere som Hans Børli, Olav H. Hauge, André Bjerke, Inger Hagerup, Kolbein Falkeid og Jakob Sande.
  • Av nålevende populære forfattere som er blant de mest solgte flere år, finner vi Jon Fosse,  Håvard Rem, Gro Dahle, Ruth Lillegraven, Stein Torleif Bjella og Jon Hjørnevik.
  • Våre mest solgte kvinnelige lyrikere er; Inger Hagerup, Gro Dahle, Cecilie Løveid, Ruth Lillegraven, Victoria Dalsberget, Silje Gundersen, Wislawa Szymborska, Louise Glück.
  • Trygve Skaug, Victoria Dalsberget, Axel Frønes, Alexander Fallo og Silje Gundersen er våre nye Instagram-poeter.

 

Lyrikk-lister siste 10 år, finner du her >>

									
LUKK
									
LUKK
									
LUKK