Bekymringsfulle resultater fra Pisa-undersøkelsen 2022

Resultatene fra Pisa-undersøkelsen 2022 viser stor nedgang i 15-åringers ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag. I lesing er elevene på samme nivå som i 2006, som da var det laveste nivået som er målt. Bokhandlerforeningen mener regjeringens kommende leselyststrategi er viktigere enn noen gang.
									
LUKK
Illustrasjonsfoto: Pixabay

Saken er hentet fra regjeringen.no og kan i sin helhet leses her>

Kunnskapsministeren mener årsakene til nedgangen er sammensatte

– Mange elever har blitt mindre motivert for skole, digitalisering har endret lesevanene våre, og skjermbruken har nok gjort noe med både konsentrasjonsevne, utholdenhet og oppmerksomhet. I tillegg øker fraværet i ungdomsskolen og på videregående skole, sier Kari Nessa Nordtun. 

Kunnskapsministeren ber om en bred mobilisering og har nå invitert partene i skolen til et møte for å diskutere resultatene, og hva som kan gjøres sammen for å snu utviklingen.

– I tillegg er vi i gang med flere tiltak som jeg mener vil bidra til å løfte elevene. For det første skal skolen bli mer praktisk og variert. For det andre jobber vi med en nasjonal satsning på lesing og vi har bevilget mer penger til fysiske skolebøker. For det tredje ser vi på hvordan vi kan få bedre kontroll med digitaliseringen i skolen, sier Nordtun.

Den internasjonale undersøkelsen PISA (Programme for International Student Assement) måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Det siste året har flere undersøkelser, som PIRLS, ICCS og PISA, vist en negativ utvikling i elevenes læringsresultater.

Stikkord: