Bli med på å markere Verdens bokdag 2023 søndag 23. april

Spre leseglede og del et bilde av deg selv med en bok på FN-dagen Verdens bokdag! Hva er din favorittbok, hvilken bok får deg til å le eller gråte, hvilken bok gleder du deg til å lese?
									
LUKK

Spre leseglede – del en god leseopplevelse

Verdens bokdag markeres 23. april hvert år for å hylle bøker, forfattere og leselyst. I Norge skrives, utgis, formidles, kjøpes og leses det et enormt utvalg av litteratur. Bare i bokhandelen blir det solgt cirka 50 000 forskjellige titler i året. Og Leserundersøkelsen viser at vi fremdeles er et lesende folk. Men leselysten kommer ikke alltid av seg selv – den må stimuleres!

I bokhandelen og i bokbransjen jobber det flere tusen engasjerte og dyktige mennesker som brenner for litteratur og den gode leseopplevelsen. I år som i fjor oppfordrer vi alle til å dele et bilde av seg selv med en selvvalgt bok i sosiale medier – enten på selve bokdagen eller dagen i forveien.

Kanskje vil du vise frem favorittboka di, en bok som fikk deg til å le eller gråte eller en bok du gleder deg til å lese?

									
LUKK
Bilder av noen av bokhandlerne som anbefalte bøker på Verdens bokdag i fjor

FN-dag som markeres verden over

Den 23. april 1616 døde tre store forfattere: Miguel de Cervantes, William Shakespeare og Inca Garcilaso de la Vega. 400 år senere, i 1995, vedtok UNESCO at Verdens bok- og opphavsrettdag skal markeres på denne symbolske datoen hvert år. I dag feirer over hundre land verdens bokdag. Bøker er en link mellom fortid og fremtid, en bro mellom generasjoner og på tvers av kulturer. De er også en essensiell del av den sosiale og kulturelle utviklingen til menneskeheten.

Denne dagen også med på å belyse en viktig del av FNs arbeid for en mer bærekraftig verden. I bærekraftsmål 4: god utdanning, under delmål 4.6 står det følgende; “Innen 2030 sikre at all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lærer å lese, skrive og regne”.  Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet, og inkluderende opplæring av god kvalitet for alle er en av de viktigste byggesteinene for velstand, helse og likeverd i alle samfunn.

God leselyst!