Bokhandelbesøk av Senterpartiets kulturfraksjon

Tirsdag 15. februar besøkte politikere fra Senterpartiet bokhandelen.
									
LUKK
Stortingspolitiker Margrethe Haarr, politisk rådgiver Benedicte Fjeldberg, John Thomasgaard (Norli), fylkespolitiker Olav Seltveit Urbø fra Telemark og Helen Foss (Fri Bokhandel)

Besøk av Senterpartiets kulturfraksjon

Stortingspolitiker Margrethe Haarr, fylkespolitiker Olav Seltveit Urbø fra Telemark og politisk rådgiver Benedicte Fjeldberg besøkte Norli Universitetsgata 15. februar. John Thomasgaard (Norli), Hele Foss (Fri Bokhandel) og Anne Schiøtz (Bokhandlerforeningen) fortalte om drift av bokhandelen og betydningen av bokhandler over hele landet.