Bokhandelens forfatterstipend

30.05.2021

Bokhandelens forfatterstipend ble første gang delt ut i 2007 og er et samarbeid mellom Den norske Forfatterforening og Bokhandlerforeningen. Det deles årlig ut tre stipend; Ett på 200 000 kroner og to mindre stipend på 60 000 kroner hver.

Hvem kan motta forfatterstipendene?

Det er det litterære råd som innstiller forfattere til stipendene. Hovedstipendet på 200 000 kroner tildeles en særlig framstående utgivelse fra siste bokår. Stipendende på 60 000 kroner hver tildeles to nye og sterke forfatterskap.

Bokhandelens forfatterstipend