Bokhandelens omsetning økte i 2023

Bokhandelen omsatte for nærmere 4,3 milliarder kroner i 2023. Det er 3,6 prosent mer enn året før. Men på grunn av økte kostnader, går lønnsomheten ned.
									
LUKK
OMSETNING: Salg av bøker utgjør i overkant av seksti prosent av bokhandelens omsetning. Andelen er høyere i sentrale strøk. På mindre steder er bokhandlere avhengig av salg av andre varer som spill og tegnesaker for å drive lønnsomt.

Norske bokhandler omsatte bøker og andre varer for nesten 4,3 milliarder kroner i fjor. Bokhandlerforeningens direktør Anne Schiøtz påpeker at selv om bokhandelens omsetning har økt de to siste årene, går lønnsomheten ned.  

 — Kostnader til blant annet lønn og husleie har steget betraktelig. Det påvirker naturlig nok lønnsomheten, sier Schiøtz.  

Excel  Copy  

Mer enn 6 av 10 kroner brukes på bøker  

Salg av bøker utgjorde 64 prosent av totalomsetningen.  

  • Andelen av salget for bøker og andre varer har holdt seg stabil de siste 15 årene. 
  • Omjlag 60 prosent av omsetningen er salg av bøker, 40 prosent er salg av andre varer.   

Fordelingen mellom salg av bøker og andre varer er relativt lik hele året. Unntaket er august måned. Da utgjør andre varer rundt 45 prosent av omsetningen. Det er mye på grunn av skolestart som gir økt salg av ransler og annet skolemateriell.   

Andre varer gir viktig inntekt  

Bokhandlerforeningens direktør minner om at mange bokhandler er avhengig av andre varer enn bøker for å kunne drive lønnsomt. Uten lønnsom drift, kan ikke bokhandlerne tilby et bredt utvalg bøker.  

Det gjelder særlig bokhandler i mindre sentrale strøk. Bokhandler på større steder har en høyere andel bøker og mindre andel andre varer enn bokhandler på mindre steder.