Bokhanderforeningen på Arbeiderpartiets kulturkaffekopp

Betydningen av både fysiske bokhandler og gode digitale tjenester ble tydelig under pandemien.
									
LUKK
Arbeiderpartiets kulturfraksjon Ragnhild Male Hartviksen, Åse Kristin Ask Bakke og Torstein Tvedt Solberg brukte god til å lytte og snakke med kulturorganisasjonene.

Effekten av pandemien og veien videre for kulturlivet

22. april deltok Bokhandlerforeningen sammen med flere andre kulturinstitusjoner på Arbeiderpartiets kulturkaffekopp på Stortinget. Temaet var virkninger av pandemien og veien videre.

I vårt korte 3-minutts innlegg poengterte vi blant annet følgende:

Aldri før har det blitt solgt en så stor bredde

Det eneste positive vi kan si om pandemien er at folk fikk bedre tid til å lese bøker. I tillegg ferierte folk i Norge og handlet lokalt. Så i motsetning til for mange andre bransjer, så bidro pandemien til at bokbransjen har hatt to unormalt gode år. Spesielt 2020 ble bra. I alt ble det solgt over 50 000 forskjellige titler i bokhandelen. Aldri før har det blitt solgt en så stor bredde. De færreste bokhandler kan imidlertid leve av å selge kun bøker. I starten av pandemien, ble puslespill en farsott. Dessuten trengte alle familier – som plutselig måtte drive skole og barnehage hjemmefra, både tegne- og skrivesaker. Dette bidro til økt omsetning totalt.

I 2021 gikk derimot salget ned – fordi bokhandlerne også holde stengt i lengre perioder. Det hadde vi forståelse for, men mener på generelt grunnlag at tilgang til kultur, litteratur og kunnskap er viktig i en krisesituasjon. Eksempelvis ser vi akkurat nå at folk gjerne vil lese bøker om Ukraina for å forstå.

Gode digitale løsninger gav et godt tilbud til leserne, men klarte ikke å ta igjen det tapte salget fra fysiske bokhandler

Tradisjonelt tenker kanskje mange på bokhandelen som en fysisk butikk, og nettbokhandel som noe helt annet. Sånn er det ikke. Fysisk bokhandel og nett er blitt ett. Netthandel og populære tjenester som Klikk og hent bidro til at bokhandelen kunne tilby bøker til kundene selv om butikkene var stengt. Men det er verdt å merke seg at til tross for økt netthandel, så klarte ikke de digitale kanalene å ta igjen salget fra de stengte fysiske butikkene. Særlig ser vi at bredden gikk spesielt ned de ukene bokhandlerne holdt stengt.  Det viser at netthandelen alene kan ikke erstatte den fysiske bokhandelen.

Nå som regjeringen etter hvert også etter hvert skal i gang med en leselyststrategi, kan vi ikke få sagt tydelig nok – hvor viktig det er med en kombinasjon av fysiske butikker og netthandel – for å sikre at folk får godt utvalg av bøker på de steder og i de kanaler hvor de er. Det er derfor svært positiv at Hurdalsplattformen vil styrke viktig faghandel i distriktene. Litteratur, kunnskap og ytringsfrihet er viktigere enn noen gang.

Avslutningsvis ser vi frem til til at den nye bokloven vil bli lagt frem. Faste priser på nye bøker er avgjørende for å beholde det store mangfoldet av litteratur som vi har i dette landet. Men pass på at vi ikke blir for detaljregulert. Bokbransjen er i en omstilling og bokhandelen må ha mulighet for å drifte effektivt og innovativt for å gi kundene et best mulig tilbud.