Bokhandlerforeningen skal møte Menon Economics

Kom gjerne med innspill og praktiske eksempler!
									
LUKK

Bokhandlerforeningen skal møte Menon Economics fredag 20. august. Utredningen av bokbransjen er bestilt av regjeringen og endelig rapport skal være klar til 1. november. Blant temaene som skal utredes er strukturen i bokbransjen, digitalisering og fastprisordningen. I samtalen skal vi blant annet utdype

  • Hvordan de ulike aktørene bidrar til kvalitet, bredde, mangfold og tilgjengelighet, gitt den teknologiske utviklingen og utviklingen i forbrukervaner
  • Hva som er fastprisenes rolle i å oppnå kvalitet, bredde, mangfold og tilgjengelighet.

 

Alle våre medlemmer er selvsagt velkomne til å sende oss innspill og konkrete eksempler som vi kan ta med inn i møtet. Send gjerne en e-post til direktor@bokhandlerforeningen.no