Bokloven – en kort oversikt

Her er en kort oversikt over hovedpunktene i den nye loven, og betydningen den vil ha for bokhandelen.
									
LUKK
Bilde fra markeringen av den nye bokloven på Stortinget 31. mars 2023.

Her er noen av hovedpunktene i bokloven

  • Det blir lovfestet fastpris på bøker. Fastpris er et avgjørende virkemiddel for å sikre lesere over hele landet god tilgang på et mangfold av litteratur.
  • Fag- og lærebøker er inkludert i lovenog vil dermed også være bundet av fastprisen. Det har vært ønsket av både bokhandler, forfattere, studenter og Språkrådet.
  • Det blir innført avanseregulering. Det betyr at det vil være en maksimalsats og en minimumssats for innkjøpsrabatt fra forlag til bokhandel. Satsene vil bli bestemt av en forskrift som kommer mot sommeren. Bokhandlerforeningen frykter at avanseregulering vil presse rabatten ned, og kan bety dårligere betingelser for bokhandelen, som allerede har presset økonomi.
  • Muligheten til å gi 12,5% rabatt på nye bøker fjernes. Dette var Bokhandlerforeningens forslag, og er særlig positivt for mindre bokhandler som ikke er i stand til å konkurrere på pris. Det vil også sikre at lesere på mindre steder får god tilgang på bøker.
  • Det blir rullerende fastpris på 12 måneder per format. Det betyr at man går bort fra dagens ordning med fripris fra 1. mai, og over til en ordning der hvert format av en bok kommer i fripris ett år etter at den har kommet i salg.

Hva betyr dette? I praksis vil de største endringene for bokhandelen være knyttet til avanseregulering, fjerning av 12,5%-rabatten og fastprisens lengde, i tillegg til at samtlige bøker som kommer ut vil få fastpris. En lovfesting av fasprisen, også for fag- og lærebøker, er dessuten viktig for å sikre bokhandelen og hele bransjen en større forutsigbarhet.

Hva er prosessen videre? Nå skal loven godkjennes av Stortinget, samtidig som arbeidet med forskriftene begynner. For Bokhandlerforeningen er det viktig å sikre bokhandelen best mulig betingelser i forskriftene, i tett dialog med både Storting og departement. Målet er at loven skal tre i kraft 01.01.2024.

Hele proposisjonen er tilgjengelig her. Gå til side 96 for å lese selve lovforslaget, som er på to sider. Her er noen av Bokhandlerforeningens foreløpige kommentarer til proposisjoen.