Bokloven vedtatt i Stortinget i juni. Hva skjer nå?

I juni ble Bokloven behandlet og vedtatt i Stortinget. Den historiske loven trer i kraft 1. januar 2024. Da får vi en boklov med 12 måneders faste priser på nye bøker – også fag og lærebøker. Avanseregulering blir ikke en del av loven i første omgang.
									
LUKK
Replikkordskifte mellom leder i kulturkomiteen på Stortinget, Grunde Almeland og kulturminister Anette Trettebergstuen, i behandlingen av bokloven 8. juni 2023.

Bokloven vedtatt i Stortinget

8. juni ble bokloven debattert og vedtatt i Stortinget. Bokloven ble signert i statsråd 16. juni og er planlagt å tre i kraft 1.1.2024. Anette Trettebergstuens avgang som kulturminister 23.juni, kan muligens gi noen mindre forsinkelser, men foreløpig forholder vi oss til at bokloven trer i kraft på nyåret som planlagt. Bokloven blir uansett stående som et stort og viktig stykke arbeid Trettebergstuen har hatt ansvar for. Det skal hun ha stor takk for.

Stortingets bestilling til regjeringen

Stortinget har gitt regjeringen i oppgave å følge opp flere saker. Blant annet skal avanseregulering utredes nærmere før det kan tre i kraft, og vil dermed ikke være en del av bokloven i første omgang. Arbeidet med ekstern utredning av avanseregulering er forventet å starte opp til høsten. I behandlingen av bokloven på Stortinget påpekte leder av kulturkomiteen, Grunde Almeland (V), at det i i arbeidet med å fastsette en eventuell avanseregulering, er avgjørende at det blir gode og inkluderende prosesser overfor alle parter som blir berørt.

Det ligger også en klar forventing om at en avanseregulering minst vil tilsvare dagens betingelser: I sitt innlegg sa Katy Lie fra SV at: «Avanseregulering er egnet til å utjevne noe av maktubalansen som er der i dag i konkurransen mellom de små og mellomstore forlagene og de store forlagene. Derfor er vi for dette. Det er likevel viktig at rabattvinduet tilsvarer minst dagens praksis, og at det er insentiver til å kjøpe et større volum av enkelte titler».

Referatet fra hele debatten i Stortinget kan du lese/se her>– Stortingets innstilling til bokloven kan du lese her > 

Forslag til forskrifter er ventet på høring i august

Flere detaljer i bokloven skal følges opp av forskrifter, og de første forskriftene ventes å komme på høring i august. Forskriftene vil blant annet gi overgangsbestemmelser for bøker som omfattes av fastpris etter dagens bokavtale på det tidspunktet loven begynner å gjelde. Det vil si at den vil beskrive hvordan bokhandelen fra 1.1. 2024, skal behandle bøker utgitt i 2023.

Rent praktisk vil også Bokbasen i løpet av høsten få på plass metadata som vil vise fastprisperiodens start- og sluttdato.