Bransjefakta

Bokhandlerforeningen utarbeider flere faste undersøkelser og statistikker. Både alene og i samarbeid med andre. De mest kjente er Leserundersøkelsen og Boklista. Vi langer også en rekke analyser basert på tall fra medlemmene våre. Du finner lenker til mange av disse via menyene under. I tillegg kan vi hente ut tall og lage analyser etter behov.