Antall bokhandler og medlemsutvikling

Per 31.12.2021 har Bokhandlerforeningen 480 medlemmer, hvor 14 er nettbokhandler. Medlemstallet har vært stabilt de siste tre årene.

Et mangfold av bokhandler for et mangfold av lesere

De fleste bokhandler i Norge, fra små distriktsbokhandler til universitets- og høyskolebokhandler og store bokhandlerkjeder som ARK og Norli, er medlemmer i Bokhandlerforeningen. Fra tradisjonelle bokhandler, med og uten nettbutikk, til rene nettbokhandler som adlibris.com, ebok.no og bookis.no.

Bokhandlerne våre er mangfoldige på samme måte som bokkjøperne. Fra Tronsmo som i 2021 ble kåret til en av verdens mest briljante bokhandler, og som enhver litteraturanmelder og storleser elsker. Til ARK som betegner seg som en lavterskel bokhandel for de som ikke leser så mange bøker i året – som jo er de fleste av oss. Eller høyskolebokhandleren som bidrar til at studenter og forelesere får hjelp til å finne de beste fagbøkene i de riktige versjonene. Et mangfold av bokhandler, som tilbyr et mangfold av titler på de steder hvor folk er, (i handlegata, på kjøpesenteret og på nett), er avgjørende for å synliggjøre bøker og bidra til leselyst og kunnskap.

Idealister og bokentusiaster sørger for at små lokalsamfunn har sitt eget lille litteraturhus i form av en bokhandel. God kjededrift sikrer tilstedeværelse av bokhandler på steder der det ellers ikke ville vært lønnsomt å selge bøker i stor bredde. Norli Universitetsgata bidrar i prinsippet til at Norli også kan ha en bokhandel i Vadsø. Samarbeid mellom Norli og lokaleide bokhandler sikrer at for eksempel institusjonen Gravdahl bokhandel på Hamar, også kan tilby bokkjøperne nettløsninger som Klikk og hent.

Les også denne saken >>

Medlemsutvikling fordelt på kjeder

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Akademika 25 27 32 46 48 48 46 44 43 44
Ark 107 107 111 112 119 144 145 143 152 155
Boklageret 0 11 19 23 23 10 6 0 0 0
Campusbok 14 16 15 0 0 0 0 0 0 0
Fri Bokhandel 100 97 92 91 74 69 59 58 57 53
Kjedefri 34 29 29 26 26 26 29 26 26 28
Libris 92 87 72 65 62 56 55 0 0 0
Norli 72 80 84 93 115 138 136 195 199 200
Notabene 139 113 113 108 110 64 56 0 0 0
Studia 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanum 14 14 15 16 17 19 19 14 2 0
Total 603 587 582 580 594 574 551 480 479 480

Kilde: Bokhandlerforeningens medlemsregister. Statistikk per 31.12.

Kommentarer til større endringer

  • I 2020 solgte Tanum 12 av sine fysiske butikker til ARK og Norli. Tanum Karl Johan ble besluttet avviklet fra 1.1.2021
  • I 2019 ble 38 butikker ble omprofilert fra Libris til Norli, inkludert Gravdahl Bokhandel. 13 øvrige Librister inngikk samarbeid med Norli og telles fra 2019 som Norli. Slutten av 2019 ble preget av Notabenes konkurs, 56 butikker ble avviklet eller solgt til henholdsvis ARK og Norli.
  • I 2016 ble Vivo Bokhandel (Fri Bokhandel) med 18 utsalg ble begjært konkurs. 7 av bokhandlene ble oppkjøpt av Norli Libris, 6 ble nedlagt, og 5 ble drevet videre med nye eiere.
  • I 2015 ble Campusbok fusjonert inn i Akademika. Alle som var medlemmer i Campusbok, ble da medlemmer av Akademika kjeden.