Antall bokhandler og medlemsutvikling

Per 31.12.2022 har Bokhandlerforeningen 483 medlemmer, hvor 16 er nettbokhandler. Medlemstallet har vært stabilt de siste fire årene.

De fleste bokhandler i Norge, fra små distriktsbokhandler til universitets- og høyskolebokhandler, bokhandlerkjedene ARK og Norli og rene nettbokhandler som for eksempel adlibris.com, og ebok.no, er medlemmer i Bokhandlerforeningen.

Per 31.12.2022 har vi 483 medlemmer, fordelt på følgende kjeder/sammenslutninger:

  • Norli: 202 bokhandler
  • ARK: 157 bokhandler
  • Fri Bokhandel: 49 bokhandler
  • Akademika: 44 bokhandler
  • Kjedefrie: 31 bokhandler

Norli består av 145 heleide bokhandler og 57 bokhandler som er eid lokalt, men som har et profil og/eller innkjøpssamarbeid med Norli. Akademika består av 29 heleide høyskolebokhandler og 15 høyskolebokhandler som er eid av studentsamskipnaden. Blant de kjedefrie bokhandlerne finner vi både Sagene bokhandel, Tronsmo bokhandel, en rekke bokhandler som fokuserer på kristen litteratur, samt flere forskjellige nettbokhandlere.

Bokhandlerne våre er mangfoldige på samme måte som bokkjøperne. Fra kjedefrie Tronsmo som i 2021 ble kåret til en av verdens mest briljante bokhandler, til ARK som betegner seg som en lavterskel bokhandel for de som ikke leser så mange bøker i året – som jo er de fleste av oss. Eller høyskolebokhandleren som bidrar til at studenter og forelesere får hjelp til å finne de beste fagbøkene i de riktige versjonene. Et mangfold av bokhandler, som tilbyr et mangfold av titler på de steder hvor folk er, (i handlegata, på kjøpesenteret og på nett), er avgjørende for å synliggjøre bøker og bidra til leselyst og kunnskap.

Les også denne saken >>

Historisk medlemsutvikling fordelt på kjeder

Kilde: Bokhandlerforeningens medlemsregister. Statistikk per 31.12.

Kommentarer til større endringer

  • I 2020 solgte Tanum 12 av sine fysiske butikker til ARK og Norli. Tanum Karl Johan ble besluttet avviklet fra 1.1.2021
  • I 2019 ble 38 butikker ble omprofilert fra Libris til Norli, inkludert Gravdahl Bokhandel. 13 øvrige Librister inngikk samarbeid med Norli og telles fra 2019 som Norli. Slutten av 2019 ble preget av Notabenes konkurs, 56 butikker ble avviklet eller solgt til henholdsvis ARK og Norli.
  • I 2016 ble Vivo Bokhandel (Fri Bokhandel) med 18 utsalg ble begjært konkurs. 7 av bokhandlene ble oppkjøpt av Norli Libris, 6 ble nedlagt, og 5 ble drevet videre med nye eiere.
  • I 2015 ble Campusbok fusjonert inn i Akademika. Alle som var medlemmer i Campusbok, ble da medlemmer av Akademika kjeden.