Hvorfor leser og kjøper vi bøker?

En viktig motivasjon for lesing å finne bøker vi kan leve oss inn i og som vi ikke klarer å legge fra oss. Hør mer om motivasjonen bak lesing og bokkjøp og hva som skiller ulike type lesere og bokkjøpere i en videopresentasjon av Driverundersøkelsen her.

Driverundersøkelsen 2022: Motivasjonene bak lesing og bokkjøp

I en todelt videopresentasjon av Driverundersøkelsen går markedsanalytiker Leif Henrik Husom (Perceptor) gjennom de viktigste motivasjonene for å lese og kjøpe bøker. Han ser også på ulike grupperinger av boklesere og bokkjøpere og hva disse gruppene har til felles: Hva som er motivasjonene deres, hva slags betalingsvilje de har, hvilken aldersgruppe de er i også videre. Et viktig poeng er at forskjellige lesere og bokkjøper motiveres av ulike ting og har ulike lese- og handlevaner. For, som Husom understreker flere ganger: «One size does not fit all».

Driverundersøkelsen del 1: Hvorfor leser vi bøker?

https://vimeo.com/833587108?share=copy

I denne videoen ser vi på drivere eller motivasjon for lesing, og blir presentert for seks forskjellige type lesere.

Driverundersøkelsen del 2: Hvorfor kjøper vi bøker?

I denne videoen ser vi på motivasjon for bokkjøp og blir presentert for seks ulike type bokkjøpere. Ser du begge videoene kan du hoppe over introen på den andre videoen (gå rett til 04:40).

Om Driverundersøkelsen

Driverundersøkelsen er en tilleggsundersøkelse til Leserundersøkelsen 2022 som Perceptor gjennomførte på oppdrag fra Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen, hvor de så på motivasjonen bak lesing og bokkjøp.

For generelle spørsmål, ta kontakt med Bokhandlerforeningen eller Forleggerforeningen. For en grundigere presentasjon av tallene, kontakt Leif Henrik Husom.

Selve Leserundersøkelsen finner du her>>

Last ned selve driverundersøkelsen her: