Leserundersøkelsen

Undersøkelsen måler befolkningens lese- og kjøpsvaner og holdninger til bøker. Undersøkelsene går helt tilbake til 1977.

Metode
Leserundersøkelsen (tidligere Bokundersøkelsen) er gjennomført av IpsosMMI for Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Utvalget er tilfeldig trukket som et standard, landsrepresentativt omnibusutvalg med ca. 1.000 intervjuer i alderen 16 år +. Det samme som ved tidligere års undersøkelser. Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i januar annet hvert år. Skolebøker er ikke med i undersøkelsen.